Dato for udgivelse
03 Feb 2020 10:16
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0244298
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2131 vedr. importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har i EU-tidende L 27 af 31. januar 2020 offentliggjort berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2131 af 28. november 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1198 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår berigtigelse henvises til teksten i L 27 af 31. januar 2020.