Dato for udgivelse
28 Jan 2020 15:59
Til
Alle brugere af Motorregistret
Sagsnummer
Intet sagsnummer
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Fra den 1. januar 2020 begyndte Miljøstyrelsen at sende oplysninger om skrotning af køretøjer direkte til Motorregistret. Det medfører, at køretøjet låses i Motorregistret, så man ikke kan lave yderligere ændringer på det. Man kan heller ikke indregistrere køretøjet igen eller eksportere det.

Motorregistret er samtidig blevet opdateret med oplysninger fra Miljøstyrelsens systemer om køretøjer, der er skrottet fra midten af 2013 og frem.

Du kan læse mere om den nye skrotningsordning på Miljøstyrelsens temasider:
For autoophuggere - For borgere


Skrottede køretøjer bliver nu låst i Motorregistret med det samme

Miljøstyrelsen håndterer miljørigtig skrotning af køretøjer i Danmark samt udbetaling af skrotningsgodtgørelse.

Når et køretøj fremover bliver skrottet i skrotsystemet, vil det øjeblikkeligt ændre status til ’skrottet’ i Motorregistret. Herefter kan man hverken registrere køretøjet igen eller eksportere det. Miljøstyrelsen deler informationen om skrotning med alle EU-lande, så det vil heller ikke være muligt at indregistrere køretøjet i andre EU-lande.

Motorstyrelsen kan ikke ændre status på et skrottet køretøj.

Hvis køretøjet er skrottet ved en fejl

Den nye proces for skrotning af køretøjer er meget sikker, da både autoophugger og kunde skal godkende skrotningen. Antallet af fejl bør derfor være meget lav.

Hvis et køretøj alligevel fejlagtigt bliver meldt skrottet, skal du kontakte Miljøstyrelsen på telefonnummer: 72 54 44 66. Da en skrotning ikke umiddelbart kan ophæves, må der forventes sagsbehandlingstid.

Du skal kunne dokumentere, at skrotningen er en fejl, eller at den af anden grund skal ophæves.

Allerede skrottede køretøjer

Motorregistret er blevet opdateret med oplysninger om allerede skrottede køretøjer tilbage fra midten af 2013. Miljøstyrelsen forventer, at oplysninger endnu længere tilbage vil blive overført løbende til Motorregistret.

Disse køretøjer har ikke været låst i Motorregistret, efter at de blev meldt skrottet i Miljøstyrelsens system. Derfor har det været muligt at foretage handlinger i Motorregistret med køretøjer, selvom de officielt er indmeldt som skrottet i Miljøstyrelsens ”skrotningssystem”.

Skrottede køretøjer med status som registreret eller skrottet

Miljøstyrelsen og Motorstyrelsen undersøger i fællesskab på baggrund af udsøgninger, hvad der skal ske med de køretøjer, som står skrottet i Miljøstyrelsens system og samtidig står registreret eller eksporteret i Motorstyrelsens system.

Vær opmærksom på, at man kun kan få skrotningsgodtgørelse, hvis køretøjet er skrottet.