Dato for udgivelse
24 Jan 2020 13:28
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-017709
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379 for så vidt angår udvidelsen af antidumpingtolden på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/45 offentliggjort i EU-tidende L 16 af 21. januar 2020 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379 for så vidt angår udvidelsen af antidumpingtolden på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) til også at omfatte importen af visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2020/45.

Forordningen trådte i kraft den 22. januar 2020.