Dato for udgivelse
24 Jan 2020 13:00
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0249242
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Registrering af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/44 offentliggjort i EU-tidende L 16 af 21. januar 2020 pålagt toldmyndighederne at træffe de nødvendige foranstaltninger til at registrere import til Unionen af visse vævede og/eller stingfæstede stoffer af glasfiber, som i øjeblikket tariferes under KN-koderne ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 og ex 7019 90 00 med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Egypten (EG).

For så vidt angår registrering henvises til teksten i (EU) 2020/44.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Forordningen trådte i kraft den 22. januar 2020.

OBS - Der er en oversættelsesfejl i sidste linje i artikel 1 - rigtig tekst er "og har oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten"