Dato for udgivelse
17 Jan 2020 10:20
Til
Virksomheder der har foretaget køb, der berettiger til refusion af udenlandsk moms
Sagsnummer
-
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (moms) - 72 22 28 67
Resumé

Storbritannien har besluttet sig for at forlade EU. Dette sker den 31. januar 2020. Fra den 1. februar 2020 til den 31. december 2020 vil der være en overgangsperiode, hvor reglerne for samhandel mellem EU og Storbritannien vil være uændrede. Derfor kan der søges digitalt om momsrefusion fra Storbritannien for køb i 2019 via Tast Selv Erhverv frem til fristen 30. september 2020,,som man plejer.


Fra den 1. februar 2020 til den 31. december 2020 vil der være en overgangsperiode, hvor reglerne for samhandel mellem EU og Storbritannien vil være uændrede. Derfor kan der søges digitalt om momsrefusion fra Storbritannien for køb i 2019 via Tast Selv Erhverv frem til fristen 30. september 2020, som man plejer.

Overgangsaftalen træder efter alt at dømme i kraft pr. 1. februar 2020. I overgangsperioden vil Storbritannien dog hverken være repræsenteret i EU’s institutioner eller deltage i EU’s beslutningsproces, da de vil være trådt ud af EU. Overgangsaftalen udløber pt. 31 december 2020, jf. aftalens artikel 126. Der er mulighed for at forlænge dette i ét eller to år, men ikke længere end til 31. december 2022. Dette medfører ingen momsmæssige ændringer for virksomheder eller systemer, da UK fortsætter med at være en del af toldunionen og det indre marked, jf. aftalens artikel 127. Dvs. at Storbritannien ikke skal anses som 3. land eller opfylde momsreglerne for 3. lande.

Fra den 1. januar 2021 skal virksomheder følge de generelle regler for tredjelande (lande uden for EU) ved handel med Storbritannien, med mindre EU og Storbritannien har indgået aftaler om andet inden da. Når overgangsperioden udløber, anbefaler vi, at du venter med at søge om momsrefusion fra Storbritannien, til Storbritannien oplyser, hvilken proces man skal bruge. Efter overgangsperiodens udløb bliver processen manuel, som den er fra andre 3. lande.

Skattestyrelsen anbefaler, at du ansøger om momsrefusion hos de britiske skattemyndigheder for køb i 2019 via momsrefusionssystemet i TastSelv Erhverv inden Brexit d. 31. januar 2020, hvis det er muligt, da der kan opstå usikkerhed omkring ansvar og forpligtelser i forbindelse med overgangsperioden.

Der er offentliggjort fejlagtig information om Brexit fra private aktører. Skattestyrelsen anbefaler, at du i stedet holder dig orienteret på skat.dk/brexit