Dato for udgivelse
10 Jan 2020 10:37
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0017291
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.01.2020
2008 99 99 35 - - - - - - Frosset frugtkød fra acaibær:
-hydreret og pasteuriseret
-adskilt fra kernerne ved tilsætning af vand
-med en Brix-værdi på mindre end 6, og
-med et sukkerindhold på mindre end 5,6 %
18,4%
2309 90 96 97-98    Udgår og erstattes af:
2309 90 96 95 - - - - - - I andre tilfælde 9,6%
2710 19 81 10 Udgår
2710 19 81 20 - - - - - - - Katalytisk hydroisomeriseret og afvokset baseolie af hydrogenerede højisoparafiniske kulbrinter, med et indhold af:
– mættede kulbrinter på 90 vægtprocent eller derover, og
– svovl på ikke over 0,03 vægtprocent
og med
– et viskositetsindeks på 80 eller derover, men under 120, og
et kinematisk viskositet på 5,0 cSt ved 100 °C eller derover, men ikke over 13,0 cSt ved 100 °C
3,7%
30 - - - - - - - Katalytisk hydroisomeriseret og afvokset baseolie af hydrogenerede højisoparafiniske kulbrinter, med et indhold af:
-mættede kulbrinter på 90 vægtprocent eller derover og
-svovl på ikke over 0,03 vægtprocent
og med
-et viskositetsindeks på 80 eller derover, men under 120, og en
kinematisk viskositet på mindre end 5,0 cSt ved 100 °C eller over 13,0 cSt ved 100 °C
3,7%
40 - - - - - - - Katalytisk hydroisomeriseret og afvokset baseolie af hydrogenerede højisoparafiniske kulbrinter, med et indhold af:
-mættede kulbrinter på 90 vægtprocent eller derover og
-svovl på ikke over 0,03 vægtprocent
med et viskositetsindeks på 120 eller derover
3,7%
2710 19 99 30 Udgår
40 - - - - - - - Katalytisk hydroisomeriseret og afvokset baseolie af hydrogenerede højisoparafiniske kulbrinter, med et indhold af:
– mættede kulbrinter på 90 vægtprocent eller derover, og
– svovl på ikke over 0,03 vægtprocent
og med
– et viskositetsindeks på 80 eller derover, men under 120, og
et kinematisk viskositet på 5,0 cSt ved 100 °C eller derover, men ikke over 13,0 cSt ved 100 °C
3,7%
50 - - - - - - - Katalytisk hydroisomeriseret og afvokset baseolie af hydrogenerede højisoparafiniske kulbrinter, med et indhold af:
-mættede kulbrinter på 90 vægtprocent eller derover og
-svovl på ikke over 0,03 vægtprocent
og med
-et viskositetsindeks på 80 eller derover, men under 120, og en
kinematisk viskositet på mindre end 5,0 cSt ved 100 °C eller over 13,0 cSt ved 100 °C
3,7%
60 - - - - - - - Katalytisk hydroisomeriseret og afvokset baseolie af hydrogenerede højisoparafiniske kulbrinter, med et indhold af:
-mættede kulbrinter på 90 vægtprocent eller derover og
-svovl på ikke over 0,03 vægtprocent
med et viskositetsindeks på 120 eller derover
3,7%
2809 20 00 00 Udgår og erstattes af:
2809 20 00 - Phosphorsyre og polyphosphorsyrer:
10 - - Vandig opløsning med phosphorsyre (CAS RN 7664-38-2), med et indhold af phosphorsyre på 85 % eller mere 5,5%
90 - - Andre varer 5,5%
2811 22 00 60 Udgår
2841 70 00 20 Udgår
2903 39 29 25 Udgår
2903 78 00 20 - - - Trifluoriodmethan (CAS RN 2314-97-8) 5,5%
2905 39 95 60 - - - - Dodecan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4) 5,5%
2906 29 00 60 - - - 3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2) 5,5%
2907 19 90 30 - - - - 2-methyl-5-(propan-2-yl)phenol (CAS RN 499-75-2) 5,5%
2908 19 00 60 - - - 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS RN 79-94-7) 5,5%
2909 30 38 10 Udgår
2909 44 00 00 Udgår og erstattes af:
2909 44 00 - - Andre monoalkylethere af ethylenglycol eller af diethylenglycol:
10 - - - 2- Propoxyethanol (CAS RN 2807-30-9) 5,5%
90 - - - Andre varer 5,5%
2910 90 00 10 - - 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4) 5,5%
2913 00 00 00 Udgår og erstattes af:
2913 00 00 - Alle varer:
10 - - - 2-Nitrobenzaldehyd (CAS RN 552-89-6) 5,5%
90 - -  Andre varer 5,5%
2914 50 00 35 - - 2-Hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenoxy]phenyl]-2-methylpropan-1-one (CAS-RN 71868-15-0) 5,5%
2914 69 80 20 Udgår
2914 79 00 18 - - - 2-Chloo-1-cyclopropylethanone (CAS RN 7379-14-8) 5,5%
23 - - - 1-(7-Brom-9,9-difluor-9H-fluoren-2-yl)-2-chlorethanon (CAS RN 1378387-81-5) 5,5%
27 - - - (2-Chlor-5-iodo-phenyl)-(4-fluor-phenyl)-methanon (CAS RN 915095-86-2) 5,5%
2915 39 00 50 Udgår
2915 90 70 15 Udgår
2916 39 90 18 Udgår
2916 39 90 43 - - - - 2-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-2-methylpropansyre (CAS RN 289686-70-0) 6,5%
2918 15 00 13 Udgår
2918 16 00 20 Udgår
2918 19 98 30 - - - - Ethyl 1-hydroxycyclopentancarboxylat (CAS RN 41248-23-1) 6,5%
40 - - - - Ethyl 1-hydroxycyclohexancarboxylat (CAS RN 1127-01-1) 6,5%
2918 29 00 80 Tekst ændret til:
- - - Pentaerythritoltetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat) (CAS RN 6683-19-8) med:
- et sigtet gennemfald på over 75 vægtprocent ved maskevidden 250 μm og over 99 vægtprocent ved maskevidden 500 μm og
- et smeltepunkt på 110 °C eller derover, men ikke over 125 °C,
til brug ved fremstilling af "one pack"-stabilisatorer baseret på pulverblandinger til forarbejdning af PVC
2918 99 90 75 Udgår
2919 90 00 25 - - Triphenylphosphat (CAS RN 115-86-6) 6,5%
2921 19 50 10-90 Udgår og erstattes af:
2921 19 50 00 - - - Diethylamin og salte deraf 5,7%
2921 30 99 50 - - - Bicyclo[1.1.1]pentan-1-aminhydrochlorid (CAS RN 22287-35-0) 6,5%
2921 42 00 15 Udgår
55 - - - 4-Chloranilin (CAS RN 106-47-8) 6,5%
2921 43 00 75 - - - 2-Methylanilin (CAS RN 95-53-4) 6,5%
2921 49 00 30 - - - 4-Isopropylanilin (CAS RN 99-88-7) 6,5%
2922 39 00 30 - - - (2-Fluorphenyl)-[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanon (CAS RN 735-06-8) 6,5%
40 - - - 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon (CAS RN 90-93-7) 6,5%
2922 41 00 00 Udgår og erstattes af:
2922 41 00 - - Lysin og estere deraf; salte af disse produkter:
10 - - - L-lysinhydrochlorid (CAS RN 657-27-2) 6,3%
90 - - - Andre varer
2922 49 85 55 Udgår
85 - - - - Ethyl-4-[[(methylphenylamino)methylen]amino]benzoat (CAS RN 57834-33-0) 6,5%
2922 50 00 25 - - L-threonin (CAS RN 72-19-5) 6,5%
2923 90 00 20 Udgår
2924 29 70 33 Udgår
2925 29 00 40 - - - N-amidinosarcosin (CAS RN 57-00-1) 6,5%
2926 90 70 13 Udgår
24 - - - 2-Hydroxy-2-methylpropiononitril (CAS RN 75-86-5) med en renhedsgrad på 99 % eller derover 6,5%
2929 90 00 20 Udgår
2930 90 98 18 - - - Dimethylsulfon (CAS RN 67-71-0) 6,5%
20 - - - 4-(4-Methylphenylthio)benzophenon (CAS RN 83846-85-9) 6,5%
24 - - - Phenylvinylsulfon (CAS RN 5535-48-8) 6,5%
2931 39 90 50 - - - - 2-Chlorethylphosphonsyre (CAS RN 16672-87-0) fast eller en vandig opløsning med et indhold af 2-Chlorethylphosphonsyre i vægtprocent på 65 eller derover 6,5%
2931 90 00 18 Udgår
53 Udgår
2932 20 90 63 - - - Selamectin (INN) 5Z-isomer (CAS RN 220119-17-5) 6,5%
2932 99 00 47 - - - 12H-[1]Benzofuro[3,2-c][1]benzoxepin-6-on (CAS RN 28763-77-1) 6,5%
55 Udgår
2933 19 90 75 - - - - Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) 6,5%
2933 29 90 40 Udgår
85 Udgår
2933 39 99 22 Udgår
34 Udgår
45 Udgår
53 Udgår
56 Udgår
71 - - - - Diflufenican (ISO) (CAS RN 83164-33-4) 6,5%
73 - - - - 6-Chlor-4-(4-fluor-2-methylphenyl)pyridin-3-aminhydrochlorid 6,5%
76 - - - - Apalutamid (INN) (CAS RN 956104-40-8) 6,5%
78 - - - - Niraparibtosylatmonohydrat (INNM) (CAS RN 1613220-15-7) 6,5%
79 - - - - Avibactam (INN) - natrium (CAS RN 1192491-61-4) 6,5%
2933 59 95 17 Udgår
23 Udgår
28 - - - - 6,8-Difluor-1-(methylamino)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylsyre (CAS RN 100276-37-7) 6,5%
43 Udgår
75 Udgår
2933 69 80 23 - - - - 1,3,5-tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9) 6,5%
2933 79 00 60 Udgår
2933 99 80 74 Udgår
75 - - - - 1-[Bis(dimethylamino)methylen]-1H-benzotriazolium hexafluorophosphat(1-) 3-oxid (CAS RN 94790-37-1) 6,5%
79 - - - - Upadacitinib (INN) (CAS RN 1310726-60-3) 6,5%
83 - - - - 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(1-methyl-1-Phenethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (CAR RN 73936-91-1) 6,5%
2934 20 80 50 Udgår
2934 99 90 19 Udgår
67 - - - - 5-Chlorthiophen-2-carboxylsyre (CAS RN 24065-33-6) 6,5%
68 - - - - Afatinibdimaleat (INNM) (CAS RN 850140-73-7) 6,5%
73 - - - - Tetrahydrouridin (CAS RN 18771-50-1) 6,5%
88 - - - - (7S,9aS)-7-((benzyloxy)methyl)octahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazindioxalat (CAS RN 1268364-46-0) 6,5%
89 - - - - Rel-(3aR,12bR)-11-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrol-1-on (CAS RN 129385-59-7) 6,5%
2935 90 90 77 Udgår
2940 00 00 50 - - 2,3,4,6-Tetrakis-O-(phenylmethyl)-D-galactopyranose (CAS RN 6386-24-9) 6,5%
3204 13 00 55 - - - Farvestof C.I. Basic Violet 16 (CAS RN 6359-45-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Violet 16 på 60 vægtprocent og derover 6,5%
65 - - - Farvestof C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) på 50 vægtprocent eller derover, men ikke med en vægtprocent på over 80 6,5%
70 - - - Blanding af farvestofferne C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3), C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) og C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestofferne C.I. Basic Yellow 28, C.I. Basic Red 46 og C.I. Basic Blue 159 på samlet 60 vægtprocent eller derover 6,5%
75 - - - Farvestof C.I. Basic Red 18:1 (CAS RN 12271-12-4) og præparater på basis deraf med et indhold på 40 vægtprocent eller derover 6,5%
80 - - - Farvestof C.I. Basic Yellow (CAS RN 83949-75-1) og præparater på basis heraf med et indhold på 40 vægtprocent eller derover 6,5%
3204 17 00 17 Udgår
3204 19 00 12 Udgår
21 Udgår
70 Udgår
3506 91 10 30-90 Udgår og erstattes af:
3506 91 00 00 - - - Optisk klare free-film klæbemidler og optisk klare hærdende flydende klæbemidler, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af fladskærme eller berøringsfølsomme skærmpaneler 0
3809 92 00 20-90 Udgår og erstattes af:
3809 92 00 00 - - Af den art der anvendes i papirindustrien eller i nærstående industrier 6,3%
3812 39 10 10-90 Udgår og erstattes af:
3812 39 10 00 - - - Antioxydanter 6,5%
3815 90 90 70 Udgår
3824 78 90 05 - - - - Blanding af halogenderivater med en vægtprocent på:
-30 % eller derover, men ikke over 60 % difluormethan (CAS 75-10-5)
-30 % eller derover, men ikke over 60 % trifluoriodomethan (CAS 2314-97-8)
-10 % eller derover, men ikke over 30 % pentafluorethan (CAS 354-33-6)
6,5%
3824 99 92 38 - - - - - - - Reaktionsprodukter af of phosphoryltrichlorid og 2-methyloxiran (CAS RN 1244733-77-4) 6,5%
43 - - - - - - - Tilberedning med indhold af:
-65 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent isopropyltriarylphosphat (CAS RN 68937-41-7) og
-5 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent triphenylphosphat (CAS RN 115-86-6)
6,5%
52 - - - - - - - Elektrolyt med indhold af:
-5 % eller derover, men ikke over 20 % lithiumhexafluorphosphat (CAS RN 21324-40-3) eller lithiumtetrafluorborat (CAS RN 14283-07-9)
-60 % eller derover, men ikke over 90 % af en blanding af ethylencarbonat (CAS RN 96-49-1), dimethylcarbonat (CAS RN 616-38-6) og/eller ethylmethylcarbonat (CAS RN 623-53-0),
-0,5 % eller derover, men ikke over 20 % 1,3,2-dioxathiolan 2,2-dioxid (CAS RN 1072-53-3)
til fremstilling af batterier til motorkøretøjer
6,5%
78 Udgår
3824 99 93 48 - - - - - - - Ikke-halogeneret flammehæmmer med et indhold af:
-50 vægtprocent eller derover, men ikke over 65 vægtprocent azinpyrophosphat (CAS RN 66034-17-1)
-35 vægtprocent eller derover, men ikke over 45 vægtprocent phosphorsyrederivat og
-ikke over 6 vægtprocent zinkoxid (CAS RN 1314-13-2)
6,5%
80 Udgår
3824 99 96 67 Udgår
77 Udgår
3903 90 90 55 Udgår
3904 50 90 92 Udgår
3907 20 99 70 Udgår
3907 99 05 20-90 Udgår og erstattes af:
3907 99 05 00 - - - Termoplastiske flydende krystalcopolymerer af aromatisk polyester 0
3907 99 80 40 Udgår
3908 90 00 70 Udgår
3911 90 19 60 Udgår
3919 90 80 27 Udgår
3920 10 28 30 Udgår
3920 91 00 51 Udgår
3920 99 28 75 Udgår
3921 90 60 30 Udgår
5503 90 00 30 Udgår
6909 19 00 55 Tekst ændret til:
- - - Absorptionselementer af keramik og kulstof, med følgende egenskaber:
— ekstruderet, brændt, keramisk bundet, multicellulær, cylindrisk struktur
— 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent aktivt kul
— 70 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent keramisk bindemiddel
— med en diameter på 29 mm eller derover, men ikke over 41 mm
— med en længde på ikke over 150 mm
— brændt ved en temperatur på 800 °C eller derover og
— til dampadsorption
af den art der anvendes til samling i brændstofdampabsorberende anordninger i motorkøretøjers brændstofsystemer
7019 19 10 80 Udgår
7019 90 00 40 Udgår
7307 19 10 20 - - - - Med gevind, af kuglegrafitstøbejern, med undtagelse af samlinger af kompressionsfittings i henhold til ISO DIN 13 metrisk gevind 3,7%
7307 19 90 10-90 Udgår og erstattes af:
7307 19 90 00 - - - I andre tilfælde 3,7%
7325 99 10 20-55 Udgår og erstattes af:
7325 99 10 - - - Af støbejern:
60 - - - - Støbejern med kuglegrafit (»duktilt støbejern«) samt dele deraf (»varer af støbejern«), der anvendes til at:
- dække systemer på eller under jordoverfladen og/eller åbninger til systemer på eller under jordoverfladen, samt at
- give adgang til systemer på eller under jordoverfladen og/eller give udsyn til systemer på eller under jordoverfladen
2,7%
90 - - - - I andre tilfælde 2,7%
7325 99 90 80 Udgår
7409 11 00 20 Udgår
30 - - - Folie og bånd af raffineret kobber, elektrolytisk belagt, med en tykkelse på 0,015 mm eller derover 4,8%
7409 11 00 30 Udgår
40 - - - Folie og bånd af raffineret kobber, elektrolytisk belagt, med en tykkelse på 0,015 mm eller derover 5,2%
7604 21 00 00 Udgår og erstattes af:
7604 21 00 - - Hule profiler:
10 - - - Hulprofil med:
-et lukket kammer af alluminiumlegering 6063-T5 eller 6060-T5
-en sidetykkelse på ikke mere end 0,7 mm og
-et anodiseret lag på 10 µm på overfladen
til brug ved fremstilling af rammer til whiteboard, korktavler, staffelier, tavler til uddannelse og udstillingsmontrer
7,5%
90 - - - Andre varer 7,5%
7608 20 81 20 - - - - Sømløse ekstruderede rør af aluminiumlegering (aluminium 6061F i overensstemmelse med ASTM-standard B241) med:
-en ydre diameter på 320 mm eller derover, men ikke over 400 mm og
-en vægtykkelse på 8 mm eller derover, men ikke over 10 mm
til brug ved fremstilling af højtryksbeholdere
7,5%
7608 20 89 40 - - - - Sømløse flydeformede aluminiumlegerede rør (aluminium 6061A i overensstemmelse med ISO-standard 7866) med:
-en ydre diameter på 378 mm eller derover, men ikke over 385 mm og
-en vægtykkelse på 4 mm eller derover, men ikke over 7 mm
til brug ved fremstilling af højtryksbeholdere
7,5%
7609 00 00 20 Udgår
7616 10 00 40 - - Hæfteklammer, også i strimler og ruller, klammer, også i strimler, stiftsøm i strimler og stifter i strimler, af tråd af stål, også beklædt, af tråd af aluminium eller af tråd af rustfrit stål, beregnet til at sammenføje eller fastholde materialer eller genstande 6%
8405 90 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8405 90 00 00 - Dele 1,7%
8407 33 20 10 Tekst ændret til:
- - - - Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel, med slagvolumen ikke under 300 cm³ og effekt ikke under 6 kW og ikke over 20,0 kW, til fremstilling af
-plæneklippere henhørende under underpos. 8433 11, 8433 19 og 8433 20
-traktorer henhørende under KN-kode 8701 91 90, 8701 92 90, hvis hovedfunktion er som græsslåmaskine,
-4-takts slåmaskiner med motor med en slagvolumen på mindst 300 cm³ henhørende under KN
-kode 8433 20 10-sneplove og sneblæsere henhørende under underpos. 8430 20
8409 99 00 75 - - - Højtryksbrændstoffordelerrør af galvaniseret ferritisk-perlitisk stål med:
-mindst én tryksensor og en ventil
-en længde på 314 mm eller derover, men ikke mere end 322 mm
-et driftstryk på ikke mere end 225 MPa
-en indgangstemperatur på ikke mere end 95 °C
-omgivende temperatur på -45 °C eller derover, men ikke over 145 °C
til brug ved fremstilling af forbrændingsmotorer med kompressionstænding til motorkøretøjer
2,7%
85 - - - Kølekanal til en turbolader, der omfatter:
-en kanal i en aluminiumlegering med mindst én metalholder og mindst to monteringshuller
-et gummirør med klemmer
-et beslag rustfrit stål, der er yderst modstandsdygtigt over for korrosion [SUS430JIL]
til brug ved fremstilling af forbrændingsmotorer med kompressionstænding til motorkøretøjer
2,7%
8411 99 00 80 Udgår
8414 90 00 70 Udgår
8418 99 10 10-87 Ændres til:
8418 99 10 - - - Fordampere og kondensatorer, bortset fra varer til apparater til husholdningsbrug:
10 - - - - Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 2,2%
- - - - Fordamper af aluminium til brug ved fremstilling af luftkonditioneringsapparater til biler:
71 - - - - - På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 2,2%
79 - - - - - I andre tilfælde 2,2%
- - - - I andre tilfælde:
81 - - - - - På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 2,2%
87 - - - - - I andre tilfælde 2,2%
8467 99 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8467 99 00 00 - - I andre tilfælde 1,7%
8475 29 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8475 29 00 00 - - Andre varer 1,7%
8479 89 97 45 - - - - Højtryksbrændstoffordelerrør af galvaniseret ferritisk-perlitisk stål med:
-mindst én tryksensor og en ventil
-en længde på 314 mm eller derover, men ikke mere end 322 mm
-et driftstryk på ikke mere end 225 MPa
-en indgangstemperatur på ikke mere end 95 °C
-omgivende temperatur på -45 °C eller derover, men ikke over 145 °C
til brug ved fremstilling af forbrændingsmotorer med kompressionstænding til motorkøretøjer
1,7%
8481 10 99 30 Udgår
40 - - - - Trykreguleringsventiler i et messinghus med:
-en længde på 30 mm eller derunder (± 1 mm)
-en bredde på 18 mm eller derunder (± 1 mm)
af den art, der anvendes til indbygning i brændstoftilførselsmoduler i motorkøretøjer
2,2%
8481 80 85 40 Udgår
8482 10 10 15 - - - Kuglelejer med:
-en indre diameter på 4 mm eller derover, men ikke over 9 mm
-en ydre diameter på ikke mere end 26 mm
-en bredde på ikke mere end 8 mm
til brug ved fremstilling af elektromotorer med en hastighed på 40 000 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke mere end 80 000 omdrejninger pr. minut
8%
25 - - - Dobbeltradede kuglelejer/kuglelejeindbygningsenheder:
-med en indvendig diameter på 3 mm eller derover, men ikke over 9 mm
-med en udvendig diameter på 17 mm eller derover, men ikke over 36 mm
-med en bredde på 6 mm eller derover, men ikke over 69 mm
-fremstillet efter ISO-standard 492 - klasse 5 eller DIN 620 - P5 eller ANSI-standard 20 - ABEC 5
-med kugler af keramisk materiale
til anvendelse i turbokompressorer (turboladere)
8%
8482 10 90 40 - - - Dobbeltradede kuglelejer/kuglelejeindbygningsenheder:
-med en indvendig diameter på 3 mm eller derover, men ikke over 9 mm
-med en udvendig diameter på 17 mm eller derover, men ikke over 36 mm
-med en bredde på 6 mm eller derover, men ikke over 69 mm
-fremstillet efter ISO-standard 492 - klasse 5 eller DIN 620 - P5 eller ANSI-standard 20 - ABEC 5
-med kugler af keramisk materiale
til anvendelse i turbokompressorer (turboladere)
8%
8482 99 00 20 Udgår
30 - - - Messingbure med følgende egenskaber:
– strengstøbte eller centrifugalt støbte
– drejede
– med indhold af zink på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 38 vægtprocent
– med indhold af bly på 0,75 vægtprocent eller derover, men ikke over 1,25 vægtprocent
– med indhold af aluminium på 1,0 vægtprocent eller derover, men ikke over 1,4 vægtprocent
– med en trækstyrke på 415 Pa eller derover
af den art der anvendes til fremstilling af kuglelejer
8%
8483 30 80 20 Udgår
8501 10 99 82 Udgår
8501 33 00 25 Udgår
8501 53 50 20 - - - - Vekselstrømsbanemotor af typen Interior Permanent Magnet Synchronous Motor (IPMSM) med:
-et udgangsmoment på 200 Nm eller derover, men ikke over 400 Nm
-en effekt på 50 kW eller derover, men ikke over 200 kW
-en omdrejningshastighed på højst 15 000 omdrejninger pr. minut
til brug ved fremstilling af elektriske køretøjer
2,7%
8503 00 99 35 Udgår
65 - - - - Rotorkrop af stablede elektriske plader med:
-en diameter på 18 mm eller derover, men ikke mere end 35 mm og
-en længde på 20 mm eller derover, men ikke mere end 65 mm
2,7%
75 - - - - Statorkrop af stablede elektriske plader med:
-en indre diameter på 18 mm eller derover, men ikke over 35 mm
-en ydre diameter på 35 mm eller derover, men ikke over 65 mm og
-en længde på 20 mm eller derover, men ikke mere end 65 mm
2,7%
80 - - - - Stålmotorrum med:
-en indre diameter på 35 mm eller derover, men ikke over 65 mm
-en ydre diameter på 35 mm eller derover, men ikke over 70 mm og
-en længde på 35 mm eller derover, men ikke mere end 150 mm
2,7%
8504 31 80 55 - - - - Elektrisk transformator med:
-en effekt på 0,24 kVA,
-et driftstemperaturinterval på + 10 °C eller derover, men ikke mere end + 125 °C
-fem induktivt koblede kobbertrådsvindinger
-11 tilslutningstapper nederst og
-dimensioner på ikke over 31,3 mm x 37,8 mm x 25,8 mm
3,7%
8505 11 00 68 - - - - Blokke af neodym, jern og bor, uanset om de er dækket med zink eller ej, eller af en legering af samarium og cobalt med:
-en længde på 13,8 mm eller derover, men ikke over 45,2 mm
-en bredde på 7,8 mm eller derover, men ikke over 25,2 mm
-en højde på 1,3 mm eller derover, men ikke over 4,7 mm
til brug ved fremstilling af permanente magneter
2,2%
8505 19 10 20 - - - - Buesegmenter af permanente magneter af agglomereret ferrit med:
-en længde på 16,8 mm eller derover, men ikke over 110,2 mm
-en bredde på 14,8 mm eller derover, men ikke over 75,2 mm
-en tykkelse på 4,8 mm eller derover, men ikke over 13,2 mm
til brug ved fremstilling af rotorer i elektromotorer og klima- og ventilationsanlæg
2,2%
8505 90 29 30 Udgår
8507 60 00 22 - - Integreret batterisystem i et metalhus med holdere bestående af:
-et litium-ion-batteri med en spænding på 48 V (± 5 V) og en kapacitet på 0,44 kWh (± 0,05 kWh),
-batteristyringssystem
-et relæ
-en lavspændingsomformer (DC/DC)
-mindst én stikforbindelse
til brug ved fremstilling af hybridmotorkøretøjer
2,7%
8514 10 80 10-90 Udgår og erstattes af:
8514 10 80 00 - - Andre ovne 2,2%
8518 90 00 45 Udgår
8528 59 00 30 - - - Elektronisk apparat med berøringsfølsom LCD-skærm, der drives med en spænding på 12 V eller derover, men ikke over 14,4 V, og som omfatter:
-en LCD-kontrolprocessor
-et GPS-modul
-et Bluetooth-modul
-et USB-stik
-en radiotuner
-med eller uden et DAB-modul
-med eller uden funktioner, der fungerer med E-CALL
-med elle uden et integreret kontrolpanel
-med eller uden en stikforbindelse
til brug ved fremstilling af varer i kapitel 87
14%
8529 90 65 25 Udgår
40 Udgår
45 Udgår
80 Udgår
85 Udgår
8529 90 92 52 Udgår
54 Udgår
56 - - - - - - - LCD-panel med:
– en berøringsfølsom skærm
– mindst ét trykt kredsløbskort til pixelstyring (timingcontrol-lerfunktion) og berøringsstyring i simple slaveenheder, og med EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) til skærmindstillinger
– et skærmdiagonalmål på 15 cm eller derover, men ikke over 21 cm
– bagbelysning
– en LVDS-grænseflade (Low-voltage differential signaling) og et stik til strømforsyning
– en betragtningsvinkel på 70 grader eller derover og
– en lysstyrke på 715 cd/m2 eller derover
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapi-tel 87
2,5%
65 Udgår
8536 49 00 50 - - - - Et relæ med:
-en kontaktstrømsbelastningskapacitet på 5 A eller derover, men ikke over 15 A
-en nominel spænding på 80 V eller derover, men ikke over 270 V, og
-ydre dimensioner på 19 mm x 15,2 mm x 15,5 mm
til brug ved fremstilling af kontrolpaneler til husholdningsapparater
2,3%
8536 90 95 20 Udgår
40 Udgår
94 Udgår
95 Udgår
8544 49 91 10-90 Udgår og erstattes af:
8544 49 91 00 - - - - Ledninger og kabler, med en diameter af lederens enkelte tråde på over 0,51 mm 3,7%
8708 21 10 10-90 Udgår og erstattes af:
8708 21 10 00 - - - Til industriel samling af:
Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;
Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2 500 cm3 og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2 800 cm3 og derunder;
Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
3%
8708 21 90 10-90 Udgår og erstattes af:
8708 21 90 00 - - - I andre tilfælde 4,5%
8708 99 97 12 - - - - - Hydrostatisk gearskift med:
-en væskepumpe og et differentiale med hjulaksel
-med eller uden en blæser og/eller en remskive
til brug ved fremstilling af plæneklippere henhørende under underpos. 8433 11 og 8433 19, andre slåmaskiner under underpos. 8433 20 eller traktorer under KN-kode 8701 91 90 og 8701 92 90, hvis hovedfunktion er som græsslåmaskine
3,5%
8714 10 90 60 Udgår
8714 99 50 10-90 Udgår og erstattes af:
8714 99 50 - - - Kædeomskiftere (Derailleur-gear):
- - - - Med oprindelse i eller afsendt fra Kina:
- i mængder under 300 enheder pr. måned eller til overdragelse til en part i mængder under 300 enheder pr. måned; eller
- til overdragelse til en anden indehaver af bevilling til særlig anvendelse eller til fritagne parter
:
11 - - - - - Gearskiftemekanisme bestående af:
-kædeomskifter til bagkædehjul og monteringsanordning
-med eller uden kædeomskifter til forkædehjul
til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler)
4,7%
19 - - - - - I andre tilfælde 4,7%
- - - - I andre tilfælde:
91 - - - - - Gearskiftemekanisme bestående af:
-kædeomskifter til bagkædehjul og monteringsanordning
-med eller uden kædeomskifter til forkædehjul
til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler)
4,7%
99 - - - - - I andre tilfælde 4,7%
8714 99 90 40 - - - - Frempind til cykelstyr til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) 4,7%
9001 90 00 65 Udgår
9013 80 90 30-90 Udgår og erstattes af:
9013 80 90 00 - - Andre varer 4,7%
9029 10 00 30 Udgår

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 1 (februar 2020) som forventes udsendt ultimo januar 2020.