Dato for udgivelse
29 Apr 2019 14:19
Til
Virksomheder registreret efter Registreringsafgiftsloven mfl.
Sagsnummer
Intet sagsnr.
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Der er annonceret udgivelse af ajourførte Niveaulister pr. onsdag 8. maj 2019

Ajourføringen er udskudt til onsdag 29. maj 2019


Det har i praksis ikke været muligt at få ajourført handelsprisniveauer til Niveaulisterne, så de kan offentliggøres som annonceret.

Offentliggørelsen udskydes til onsdag 29. maj 2019

Venlig hilsen

Motorstyrelsen

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter