Titel
e-Export
Beskrivelse

Ifm. Online rettelser af angivelser med mange vareposter (mere end 20) vil der kunne opleves meget lange reaktionstider fra e-Eksport systemet. Det opleves som at skærmen "fryser". Der fejlsøges, men en hurtig løsning er ikke umiddelbart mulig.

For så vidt muligt bør ændring af udførsler med mange vareposter derfor ske via filoverførsel.

Dags dato
12 Mar 2019 12:15
Status
Løst
Dato for klarmelding
10 Aug 2019 23:41