Dato for udgivelse
02 Jul 2018 10:42
Til
Personer og virksomheder, der indfører flyttegods
Sagsnummer
18-0805339
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Når der indføres flyttegods fra lande udenfor EU, skal der afgives erklæring om, at godset opfylder betingelserne for at opnå toldfrihed. Til brug herfor anvendes blanketten 12.024.


Ved indførsel af flyttegods fra lande uden for EU, kan der opnås toldfrihed efter EU's regler herom. Reglerne findes i artikel 3-11 i Rådets forordning nr. 1186/2009 af 16. november 2009, og det følger heraf, at toldfriheden gives til personlige ejendele, der opfylder en række specifikke kriterier.

Flyttegods skal fortoldes efter de almindelige regler om indførsel af varer. Ved udfyldning af fortoldningen anvendes procedurekoden 4000C01.

I forbindelse med indførsel af flyttegodset skal det oplyses, hvad forsendelsen indeholder, og at kriterierne for toldfri indførsel opfyldes. Til brug herfor skal importøren udfylde blanketten 12.024, erklæring om flyttegods.

Blanketten bruges til at give oplysninger om godset samt til at erklære over for toldmyndighederne, at det overholder reglerne for at opnå toldfrihed. Erklæringen skal udfyldes og være tilgængelig senest samtidig med, at godset angives til fortoldning.

Erklæring om flyttegods, blanket 12.024, findes på skat.dk i en dansk og en engelsk udgave. Du finder blanketterne her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=56098

Du kan læse mere om flyttegods på skat.dk under menupunktet ”Rejser uden for EU” samt i Juridisk Vejledning, afsnit F.A.18.3.