Dato for udgivelse
21 Jun 2018 13:04
Gyldig til
29 May 2021 13:40
Til
Importører mv.
Sagsnummer
18-1101631
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Om visse handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/724.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/886 offentliggjort i EU Tidende L 158 af 21. juni 2018 indført visse handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/724.

Der pålægges tillægstold på varer nævnt i bilag I fra d. 22. juni 2018.

Iht. artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning 2018/724 pålægges tillægstolden ikke i følgende tilfælde:

1. Produkter opført i bilagene, for hvilke der før datoen af ikrafttrædelsen af (EU) 2018/724 er udstedt en importlicens med fritagelse for eller en nedsættelse af told.

2. Produkter opført i bilagene, for hvilke importørerne kan bevise, at de er blevet eksporteret fra USA til Unionen før datoen for pålæggelsen af tillægstolden for så vidt angår det pågældende produkt.

Anmodning samt dokumentation om godtgørelse iht. til ovenstående skal sendes til Toldadministration Aarhus på mailadresse: Toldadministration.Aarhus@skat.dk (fra 1. juli 2018 på Toldadministration.Aarhus@toldst.dk)

For så vidt angår tillægstolden henvises til teksten i (EU) 2018/886.

Forordningen træder i kraft den 22. juni 2018.