Dato for udgivelse
08 Mar 2018 11:53

Til
Virksomheder som anvender ordningen for godkendt modtager
Sagsnummer
17-1977802
Resumé

Virksomheder med bevilling som godkendt modtager fritages fremover for at underrette toldstedet om modtagne forsendelser med tilhørende reference nr. i SKATs toldsystem eller manifestsystemet.


Underretning til toldstedet om modtagne forsendelser under ordningen godkendt modtager

Nuværende praksis

Virksomheder med bevilling til godkendt modtager skal efter aftale med bestemmelsestoldstedet underrette toldstedet, når de modtager forsendelser af varer. Underretningen skal indeholde oplysning om de pågældende forsendelser med tilhørende reference nr. i SKATs toldsystem eller i manifestsystemet.

Ændring

For forsendelser der er modtaget efter 1. april 2018 kan virksomhederne undlade at underrette toldstedet om de pågældende forsendelser med tilhørende reference nr. i SKATs toldsystem eller i manifestsystemet.

Betingelser

Virksomhedernes regnskab skal være indrettet på en sådan måde, at den enkelte modtagne forsendelse kan henføres til den tilhørende angivelse til ekspresfortoldning eller midlertidigt oplag på en entydig måde.

Dokumentation skal opbevares i virksomhederne i 5 år efter de almindelige regler.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter