Dato for udgivelse
30 Jun 2017 12:09
Resumé

Danskernes handel på nettet er stigende, og en del af handlen sker fra udenlandske internetbutikker, som kan være momspligtige til Danmark af deres salg til danske forbrugere. En tilladelse fra Skatterådet giver nu SKAT en helt ny mulighed for at tjekke, at udenlandske internetbutikker afregner korrekt moms til Danmark.

 


Skatterådet har givet SKAT tilladelse til at indhente oplysninger fra en udbyder af en betalingstjeneste om danskeres betalinger til udenlandske internetbutikker. Formålet er at sikre, at udenlandske internetbutikker angiver korrekt moms til Danmark af deres salg af varer og ydelser.

De oplysninger, som SKAT vil få, er oplysninger om de kreditkortbetalinger, der er foretaget til udenlandske internetbutikker fra danske forbrugere. SKAT får ikke oplysninger om danske forbrugere og deres køb.

- Vores ønske er at kontrollere hvilke udenlandske internetbutikker, der har solgt varer eller ydelser til danske forbrugere for at sikre, at Danmark får den korrekte moms. Det får vi nu bedre mulighed for med tilladelsen fra Skatterådet. Men vi får ikke oplysninger om hvilke personer, der har købt og hvad de har købt. Det er ikke relevant for vores kontrol, siger Orla Riishede, der er underdirektør i SKAT.

Udenlandske internetbutikker og dansk moms
Danskernes handel hos såvel danske som udenlandske internetbutikker stiger kraftigt, viser tal fra Dansk Erhverv og FDIH. En stigning i forbrugernes køb på udenlandske hjemmesider øger risikoen for, at Danmark ikke får den korrekte moms.

- Uden oplysninger om hvem, der sælger varer og ydelser til danske forbrugere, er det vanskeligt at identificere og udvælge de mest kontrolrelevante udenlandske internetbutikker. Betalingsoplysningerne vil give SKAT mulighed for effektivt at kontrollere, at vi får den korrekte moms af danskernes køb på nettet og dermed sikre, at danske internetbutikker ikke udsættes for unfair konkurrence, siger Orla Riishede.

Når internetbutikker i EU sælger varer til Danmark, så skal der afregnes dansk moms, hvis deres årlige salg til danske forbrugere overstiger 280.000 kr. (fjernsalg). Sælges der elektroniske leverede ydelser, som fx onlinespil og streamingtjenester, så skal der afregnes moms til Danmark uanset beløbsstørrelsen. Det gælder uanset om sælgeren er etableret i et EU-land eller uden for EU.

Se afgørelsen fra Skatterådet

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818