Dato for udgivelse
13 Jan 2017 16:18
Resumé

SKATs kvartalsredegørelse om de offentlige restancer er netop oversendt til Folketingets Skatteudvalg. Redegørelsen viser, at borgernes og virksomhedernes samlede gæld til det offentlige i 3. kvartal 2016 var 95,4 mia. kr.

 


Borgernes og virksomhedernes samlede gæld til det offentlige var ved udgangen af 3. kvartal 2016 på 95,4 mia. kr. De samlede offentlige restancer er steget med 3,6 mia. kr. fra 2. til 3. kvartal 2016. Det viser SKATs kvartalsredegørelse om de offentlige restancer, som netop er sendt til Folketingets Finansudvalg og Skatteudvalg.

Det gennemsnitlige månedlige inddrivelsesprovenu var knap 400 mio. kr. i april til september, hvilket nærmer sig niveauet på 450-500 mio. kr., før den automatiserede inddrivelse via EFI stoppede. Det skyldes især genetableringen af den automatiserede modregning i overskydende skatter og frivillige indbetalinger fra skyldnere. Herudover har SKAT fra oktober 2016 genetableret den automatiske modregning for daginstitutionsrestancer i børne- og ungeydelsen.

- Siden den automatiske inddrivelse blev suspenderet, har vi måtte inddrive den gæld, som borgere og virksomheder skylder på gammeldags manuel manér. Genetableringen af den automatiske modregning i forskellige offentlige ydelser har givet os yderligere et værktøj til at inddrive gæld, og det får os et stykke af vejen. Næste skridt er at få en ny og forbedret it-understøttelse af processerne, og derfor arbejder vi også på højtryk med færdigudvikling og test af vores nye system, siger SKATs inddrivelsesdirektør, Lizzi Jakobsen, som samtidig understreger, at nye redskaber og it-systemer ikke ændrer på, at de samlede offentlige restancer med al sandsynlighed vil blive ved med at stige en rum tid endnu.

- Der er ingen mirakelmedicin, som med et trylleslag kan løse problemerne. Det tager tid at rydde op efter EFI og bygge inddrivelsen af gælden til det offentlige op fra bunden. Og i den proces er hårdt arbejde og en god portion tålmodighed vejen frem, siger Lizzi Jakobsen. 

Se Kvartalsredegørelse om de offentlige restancer for 3. kvartal 2016.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818