Dato for udgivelse
05 Jan 2017 09:21
Resumé

SKAT efterlyser i dag i Statstidende ejerne til knap 19 millioner kroner. Pengene fordeler sig på omkring 2.500 konti i danske pengeinstitutter. Findes ejerne ikke inden 12 måneder, tilfalder pengene statskassen. SKAT har i oktober 2016 efterlyst ejere til 90 millioner kr. 


Alle konti i danske pengeinstitutter skal have tilknyttet navn, adresse og CPR-/CVR-nummer eller lignende, der kan identificere ejerne. Mangler disse oplysninger, kan SKAT efterlyse ejerne i Statstidende i 12 måneder. Findes ejerne ikke inden 12 måneder, så tilfalder pengene statskassen. SKAT efterlyser derfor i dag i Statstidende 2.500 kontohavere med et samlet indestående på omkring 19 millioner kr. 

- Vi har ingen interesse i at inddrage pengene. Vi vil meget hellere have fundet ejerne, og derfor efterlyser vi ejerne i Statstidende, fortæller Johnny Schaadt, der er underdirektør i SKAT. 

Inden ejerne bliver efterlyst i Statstidende, skal pengeinstitutterne have haft kontiene spærret i mindst 2½ år forinden. Hvis ejeren ikke har identificeret sig over for pengeinstituttet i denne periode, så bliver kontoen efterlyst i Statstidende i 12 måneder. 

- Samlet set bliver der brugt mindst 3½ år på at finde ejerne. Hvis det ikke lykkes at finde ejerne i den periode, så tilfalder pengene statskassen. Hvis man derimod mener, at man er én af de efterlyste ejere, så skal man kontakte sit pengeinstituttet, forklarer Johnny Schaadt. 

SKAT har i denne omgang modtaget oplysninger fra syv banker om de mange konti med et samlet indestående på cirka 19 millioner kr. Beløbene på de enkelte konti svinger meget. Der er 23 konti med indestående på over 100.000 kr. og 348 konti med indestående på mellem 301 kr. og 500 kr. Kontoen med det højeste indestående har lidt over 400.000 kr. på bankbogen.

Efterlysningen af ejere til 19 millioner kr. er et supplement til en efterlysning af ejere til 90 millioner kr. den 7. oktober 2016, hvor en række banker manglede at indgive oplysninger. Læs pressemeddelelsen fra 7. oktober 2016 med link til efterlysningen i Statstidende. Det er ikke muligt for SKAT at oplyse, hvor mange af disse ejere, der er fundet, idet ejerne skal henvende sig til bankerne. 

Se efterlysningen i Statstidende for følgende banker:
Danske Bank A/S 
Saxo Bank A/S 
DIBA Bank A/S 
Andelskassen Fælleskassen 
Nykredit Bank 
Klim Sparekasse 
Sparekassen Thy


Fakta:

• Efterlysningen er et supplement til en efterlysning af ejere i oktober 2016. Her blev der efterlyst ejere til 90 millioner kr. fordelt på 8.500 konti. SKAT kan ikke sige noget om, hvor mange af disse ejere der er fundet, idet ejere skal henvende sig til bankerne. 

• SKAT har to gange tidligere - i 1998 og 2003 - efterlyst ejere til konti uden tilstrækkelig ejerinformation.

• I 2003 efterlyste SKAT gennem Statstidende ejere til 4.877 konti med indestående på omkring 44 millioner kr. Heraf blev omkring 1.100 konti identificeret. 8,8 millioner kr. tilfaldt statskassen.

• SKAT kan inddrage konti med indestående over 300 kr.

• Når en konto mangler identifikationsoplysninger, så kan det for eksempel skyldes, at en person er fraflyttet landet og ikke har efterladt en ny adresse, eller at der ikke er givet tilstrækkelige informationer, da kontoen blev oprettet.


Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818