Fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning er omstruktureringer.

  • Det modtagende selskab i en fusion, spaltning og tilførsel af aktiver skal indberette oplysningerne om den skattefri omstrukturering i TastSelv Selskabskat. Det sker via TastSelv Erhverv.
  • Der ud over skal de deltagende selskaber i en fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning oplyse, at de har deltaget i en skattefri omstrukturering, når de indberetter selvangivelsen.

Oplys om omstruktureringen i TastSelv Selskabsskat

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter