Når du flytter til Danmark, anbefaler vi, at du ringer til os på 72 22 28 92, efter du er flyttet og har tilmeldt dig på Folkeregisteret. Så laver vi et skattekort til dig. Du skal vide, hvor meget du skal tjene, og hvilke andre indkomster og fradrag du regner med at få.

Når du kommer til Danmark som au pair, skal du ringe til os på 72 22 28 92. Du skal betale skat af dine lommepenge og frit logi. Dette gør du ved, at vi på din forskudsopgørelse indberetter beløbene, og så sender vi indbetalingskort. Indkomsten bliver automatisk overført til din årsopgørelse, når året er slut.

Hvis du kommer til Danmark for at studere, har det betydning for din skattepligt. Ring eller skriv til os, så vi får dig korrekt registreret, og fortæl os:

  •  Har du et job ved siden af studiet, eller regner du med at få det?
  •  Har du din egen virksomhed ved siden af studiet?
  •  Ved du, om du er skattepligtig i dit hjemland?

Studerende fra bestemte lande kan få et ekstra studerende-fradrag. Se hvilke lande, der er omfattet af aftalen om et ekstra studerende-fradag.

Hvis du er omfattet af disse regler, skal du sende blanket 04.062 til os med dokumentation for, at du er tilmeldt uddannelsesstedet her i Danmark. Udfyld og send blanket 04.062.

Hvis du får godkendt fradraget på din forskudsopgørelse, skal du huske selv at skrive det på dit oplysningsskema.

Kommer du til Danmark som forsker eller nøglemedarbejder, kan du blive godkendt til at bruge en ordning, som giver en lavere beskatning af din lønindkomst. Du skal dog opfylde visse betingelser for at bruge ordningen. Se betingelserne i vejledningen Skatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere.

Oplysningspligt

Når du flytter til Danmark fra udlandet, har du pligt til at oplyse om den formue, du har i udlandet. Det kan fx være udenlandsk ejendom, konti/depoter, værdipapirer mv., som du skal skrive i dit oplysningsskema.

Få hjælp til at oplyse udenlands forhold

Erklæringspligt

Har du en livs- og pensionsforsikring mv. i udlandet, skal du give os besked om det via erklæring L (blanket 49.020). Udfyld og send erklæring L (blanket 49.020).

Vi modtager nu automatisk oplysninger om konti og værdipapirer i udenlandsk depot. Derfor er erklæringspligten pr. den 31/12-2018 ophævet for konti og depoter i udlandet (tidligere erklæring K og V - blanket 49.021, 49.022 og 49.023).

Når du flytter tilbage til Danmark, skal du ringe til os på 72 22 28 92. Vi skal tage stilling til, om du er korrekt registreret. Hvis du har brug for et skattekort, vil vi samtidig lave det til dig.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.