Blanketnummer
03.081
Formål med blanketten

Blanketten samt regnearket anvendes af ovenstående målgrupper, der er indberetningspligtige efter skattekontrollovens §§ 8B, 8F, 8H, 8P, 8Q, 8S, 8T, 8U, 10, 10 A, 10 B, 10 E, 11 A og/eller 11 B, som ved særskilt henvendelse til den, der skal indberettes om, har forsøgt at fremskaffe cpr-nr. til opfyldelse af deres indberetningspligt.  

Den udfyldte og attesterede blanket samt regnearket med nødvendige  oplysninger til søgning efter cpr-numre indsendes i krypteret form til ekapital@sktst.dk eller via Tast Selv Erhverv/ kontakt. Skattestyrelsen kan under visse betingelser og mod et gebyr meddele den indberetningspligtige de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten efter skattekontrollovens §§ 8B, 8F, 8H, 8P, 8Q, 8S, 8T, 8U, 10, 10 A, 10 B, 10 E, 11 A og/eller 11 B.

Yderligere vejledning til ansøgning om cpr-numre samt betaling af gebyr fremgår af blankettens bagside.

PDF-udgave

Hent blanket 03.081 

Link til regneark

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter