Blanketnr.
49.108
Formål med blanketten

Offshore-virksomheder skal betale skat i Danmark efter kulbrinteskatteloven, hvis virksomheden har indtægt i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmark, og virksomheden ikke er skattepligtig efter de almindelige regler.

PDF-udgave

Hent blanket 49.108 (word)  2015  2014  2013  2012   

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.