Resumé

Indhold

Afsnittet indeholder:

Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over de juridiske nyheder i afsnit E.A Punktafgifter version 2017-1.

E.A.2 Is og chokolade

E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer

E.A.4 Energi

E.A.4.2 Kul og affaldsvarme

E.A.4.3 Elektricitet

E.A.4.4 Naturgas og bygas

E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter

E.A.5 Forbrugsafgifter

E.A.5.1 Tobakspapir, skrå og snus

E.A.6 Forsikringer

E.A.6.4 Arbejdsskadeafgift

  • Konsekvensændringer som følge af lov nr. 395 af 2. maj 2016 om etableringen af den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, se afsnit E.A.6.4.1. Omtale af konsekvensændring ved lov nr. 1810 af 23. december 2015, ændret beregning af erstatninger på grund af forhøjelser i pensionsalderen, se afsnit E.A.6.4.1.

E.A.7 Miljø

E.A.7.6 Dæk

E.A.7.10 Bærbare batterier og akkumulatorer

E.A.7.13 Spildevand

E.A.7.17 Pvc ftalater

E.A.7.20 Kvælstofoxider, NOx-afgift

  • Lov nr. 1558 af 13. december 2016 om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. Se afsnit E.A.7.20.6 og E.A.7.20.7

E.A.8 Motorkøretøjer mv.

E.A.9 Afgifter af spil

  • SKM2016.366.SR bindende svar om opgørelse af afgiftsgrundlaget ved onlinespil, væddemål, spil for bonus-spilpenge og gevinster fra puljegaranti, se afsnit E.A.9.7 og E.A.9.8.

E.A.9.17 Særlig tilskudsordning til velgørende foreninger

  • Fortsættelse af tilskudsordning i stedet for udlodning fra spillehaller, Finansloven for 2017, tekstanmærkning til § 9, punkt 9.21.20. Se E.A.9.17.

E.A.10 Tobak