Blanketnr.
21.049
Formål med blanketten

Erklæring om partikelfilter.

Erklæringen skal anvendes til køretøjer, der skal fritages for betaling af partikeludledningstillæg, som følge af fabriksmonteret partikelfilter.

Du kan læse mere om reglerne for partikelfilter i lov nr. 1387 af 21/12/2009 på www.retsinfo.dk

PDF-udgave

Hent blanketten her

21.049 - Personbil

21.049 - Varebil

Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.