Dato for offentliggørelse
19 May 2017 12:13
Serienummer
S nr. 36
Resumé

Denne vejledning retter sig mod producenter af lønsystemer, lønservicebureauer og de virksomheder, der selv vil tilrette deres IT-lønsystemer, så der kan indberettes til eIndkomst og LetLøn.

Hvad er nyt?

Denne version er 7.1 og efterfølger version 6.9. Der er ingen version 7.0.

I afsnit 2.2 var det hidtil anført, at apostrof måtte forekomme i supplerende medarbejdernummer i record 2101. Apostrof må ikke forekomme i record 2101.

I afsnit 4.9.1 om indtægtsarter, er der indsat gyldighedsdato indtægtsart 99 og 100, der skal bruges ved indberetning af uddelinger fra skattepligtige fonde og foreninger.

Spørgsmål til ændringerne, bedes stilet til eindkomst.proces@skat.dk

ISBN-nummer
978-87-417-0051-9