Dato for offentliggørelse
25 Jan 2019 16:22
Serienummer
P nr. 89
Resumé

Denne vejledning henvender sig til Øresundspendlere, der har fast bopæl i Sverige og er ansat hos en arbejdsgiver i Danmark, samt til pensionister i Sverige, der har pensionsindkomst fra Danmark. Vejledningen gælder også for dig, som er selvstændig og har et erhverv med fast driftssted i Danmark.

Hvad er nyt?

Opdatering af satser og to nye fradrag; jobfradrag og ekstra pensionsfradrag.

ISBN-nummer
978-87-417-0462-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen