Dato for offentliggørelse
14 Mar 2018 13:44
Serienummer
P nr. 89
Resumé

Denne vejledning henvender sig til Øresundspendlere, der har fast bopæl i Sverige og er ansat hos en arbejdsgiver i Danmark samt til pensionister i Sverige, der har pensionsindkomst fra Danmark. Vejledningen gælder også for dig, som er selvstændig og har et erhverv med fast driftssted i Danmark.

Hvad er nyt?

Der er foretaget årstilretning 2017 / 2018.

ISBN-nummer
978-87-417-0149-3

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter