Dato for udgivelse
19 Dec 2007 16:17
SKM-nummer
SKM2007.933.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-185795
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Renter og gebyrer
Emneord
Acontoskat, restskat, tillæg, restskattetillæg, godtgørelse, procenttillæg, selskabsskat, procent
Resumé

Godtgørelsesprocent, restskatteprocent og procenttillæg for indkomståret 2008 offentliggøres.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 10

Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-4 S.E.4.9.4

Redaktionelle noter
2007 er i resumeet efterfølgende ændret til 2008.

Under henvisning til § 29B, stk. 10, jf. stk. 8-9, i lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2007 med senere ændringer om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. meddeles det herved at:

  1. Godtgørelsesprocenten udgør 2,8 pct. med virkning for indkomståret 2008.
  2. Restskatteprocenten udgør 6,3 pct. med virkning for indkomståret 2008.
  3. Procenttillægget udgør 0,7 pct. for indkomståret 2008.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter