Blanketnr.
21.064
Formål med blanketten

Mister du alle nummerpladerne til dit køretøj, skal du melde nummerpladerne stjålet hos politiet og derefter erklære nummerpladerne bortkomne i Motorregistret.

Læs mere om stjålne og mistede nummerplader.

Hvis du ikke bruger den digitale løsning af Motorregistret, skal du udfylde, underskrive og indsende denne blanket. Når blanketten er indsendt, kan du ringe til Motorstyrelsen, hvis du har brug for at få afmeldt nummerpladerne hurtigt.

Det er kun bilens registrerede ejer, der må underskrive blanketten.

  1. Hent blanketten og udfyld den på skærmen ved at klikke i første felt og udfylde det. Skift til næste felt med tabulatortasten.

  2. Blanketten underskrives og sendes til en motorekspedition.

  3. Log på som borger og følg anvisningen for at sende blanketten, eller

  4. Log på som erhverv, vælg Kontakt, vælg Send besked til os og følg anvisningerne på skærmen for at sende blanketten. Virksomheder kan også vælge at sende blanketten til MRandet@motorst.dk.

Hvis alle køretøjets nummerplader er bortkommet (to for biler og en for motorcykler), kan du købe et nyt sæt hos en nummerpladeoperatør, når køretøjet er blevet afmeldt.

Hvis kun en af nummerpladerne er bortkommet
Ønsker du at afmelde køretøjet, hvis kun en af køretøjets nummerplader er bortkommet, skal du også udfylde denne blanket. I det tilfælde skal du indsende blanketten sammen med den fysiske nummerplade til en af Motorstyrelsens motorekspeditioner. 

PDF-udgave

Hent blanket 21.064

Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.