Blanketnr.
21.062
Formål med blanketten

Blanketten bruges til at ansøge om at få udsendt en skrivelse til en gruppe af køretøjsejere via en udsøgning fra centralregistret for motorkøretøjer.

Blanketten kan kun anvendes af bil-importører, som ønsker at få en skrivelse ud til alle ejere af specificerede.

Blanketten sendes til:

Motorstyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Blanketten udfyldes på skærmen ved at klikke i første felt og udfylde det. Skift til næste felt med tabulatortasten.

PDF-udgave

Hent blanket 21.062

Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.