Blanketnr.
21.085
Formål med blanketten

Denne erklæring skal udfyldes og afleveres eller sendes til Motorstyrelsen, hvis et køretøj ønskes straks-ibrugtaget efter reglerne i registreringsafgiftsloven § 3 b, stk. 4 og 5.

Læs regler og vejledning om straks-ibrugtagning

PDF-udgave

Hent Blanket 21.085

Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.