Dato f.off.OverskriftEmneType
15-10-19Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2019TastSelv og andre IT-løsninger for skat + IT-løsninger for afgifter + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arv og gaverSystemvejledning
15-10-19Indberetning af forskningsinstitutioners fradragsberettigede gaver 2019TastSelv og andre IT-løsninger for skat + IT-løsninger for afgifter + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arv og gaverSystemvejledning
15-10-19Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2019Arv og gaver + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
11-10-19Indberetningsvejledning om faglige kontingenter og a-kassebidrag 2019IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
07-10-19Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2019eKapitalSystemvejledning
27-09-19Indberetningsvejledning om obligationsrente og -beholdning 2019eKapitalSystemvejledning
26-09-19Indberetningsvejledning om udbytte af aktier mv. 2019eKapital + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + KontrolbestemmelserSystemvejledning
26-09-19Indberetningsvejledning om køb, salg og indfrielse af obligationer 2019eKapitalSystemvejledning
26-09-19Indberetningsvejledning om køb og salg af aktier mv. 2019Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + eKapitalSystemvejledning
26-09-19Indberetningsvejledning om beholdning af aktier mv. 2019eKapital + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSystemvejledning
25-09-19Indberetningsvejledning om Pantebreve årsultimo 2019eKapitalSystemvejledning
25-09-19Indberetningsvejledning om Prioritetslån årsultimo 2019eKapitalSystemvejledning
25-09-19Indberetningsvejledning om Udlån årsultimo 2019eKapitalSystemvejledning
25-09-19Indberetningsvejledning om Indlån 2019eKapitalSystemvejledning
24-09-19Teknisk vejledning RenteeKapitalSystemvejledning
23-09-19eIndkomst: Teknisk vejledningSupport og anden vejledning + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingSystemvejledning
23-09-19eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
01-08-19eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning
15-10-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
11-10-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
11-10-19Ny mailservice fra Motorstyrelsen om MotorregistretOm kommunikation og information samt kampagnerNyhedsbrev til virksomheder
11-10-19Rettelse til Toldtaifffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
10-10-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
10-10-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-10-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-10-19Retningslinjer for håndtering af køretøjer på månedsangivelsen, som er ramt af brændstofforbrugsfejlen i MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
04-10-19Rettelse til toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
27-09-19Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukterErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
27-09-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
26-09-19Registreringsafgift – fradrag for særlig anvendelse samt fradrag/tillæg for stand under/over middel – nye regler fra 1. oktober 2019Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
24-09-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
20-09-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
19-09-19Ny release til Motorregistret - fejlrettelserMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
19-09-19Retningslinjer for håndtering af fejlagtigt opkrævede periodiske afgifter ved borgere og virksomhederMotor - Indregistrering og vægtafgiftNyhedsbrev til virksomheder
13-09-19Retningslinjer for håndtering af køretøjer på månedsangivelsen, som er ramt af brændstofforbrugsfejlen i MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
11-09-19Ny release til Motorregistret - fejlrettelseMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
10-09-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
10-09-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
05-09-19Fejl i MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
03-09-19Ny release til MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
03-09-19Køretøjer anmeldt til eksport skal være udført, inden månedsangivelsen kan godkendesMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
30-08-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
30-08-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
29-08-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
28-08-19Ny forklarende bemærkning til position 3004TariferingNyhedsbrev til virksomheder
28-08-19Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - August 2019Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
15-08-19Rettelse til toldtariffen - udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
05-08-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
05-08-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
01-08-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
31-07-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
30-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
26-07-19Meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko - EUCJ C-104/16P (Western Sahara)OprindelseNyhedsbrev til virksomheder
26-07-19Oprindelse - EU og Japan aftalen - Anvendelse af artikel 3.16, stk. 3.OprindelseNyhedsbrev til virksomheder
26-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-07-19Oprindelse – EU-Japan aftalen – EU mailboks – spørgsmål fra EU virksomhederOprindelseNyhedsbrev til virksomheder
22-07-19Oprindelse - Anvendelse af EUTK artikel 78OprindelseNyhedsbrev til virksomheder
15-10-19Indberetningsvejledning om køb og salg af investeringsbeviser mv. 2019Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
15-10-19Indberetningsvejledning om beholding, udbytte, udlodning og geninvestering i investeringsbeviser mv. 2019Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
09-10-19Indberetningsvejledning om kapitaludlodning fra andelsforeninger 2019IT-løsninger for ejendommeKendelse