Dato f.off.OverskriftEmneType
25-03-19Is your business subject to tax in Denmark?VirksomhederSystem teknisk
25-04-19Den 20. maj 2019 skal visse afgiftsfri tobaksprodukter påføres et afgiftsfrit stempelmærkeGenerelt om punktafgifter + Tobak mv.Nyhedsbrev til virksomheder
07-06-19Nye tariferingsforordninger - bl.a. for position 2208TariferingNyhedsbrev til virksomheder
28-05-19Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KNTariferingNyhedsbrev til virksomheder
02-05-198 nye tariferingsforordningerTariferingNyhedsbrev til virksomheder
21-03-19Ophævelse af tariferingsforordninger samt afgørelse om gyldighed af BTOTold - efterkontrol + Erhvervsmæssig import + TariferingNyhedsbrev til virksomheder
07-06-19Opkrævning af sikkerhedsstillelse under SKATs sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyldSærlige procedurerNyhedsbrev til virksomheder
27-03-19Åbningstider i Påsken 2019 for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDeskIT-løsninger for told + Eksport og proviantering + Erhvervsmæssig import + Forsendelse og transitering + Privates ind- og udførsel samt rejsereglerNyhedsbrev til virksomheder
25-03-19Desfășurați o activitate impozabilă în Danemarca?Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Personlig indkomstGuides for businesses
25-03-19Danijoje apmokestinama įmonėUdenlandsk indkomst + Virksomheder + Personlig indkomstGuides for businesses
25-03-19Steuerpflichtige Unternehmenstätigkeit in Dänemark?Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Personlig indkomstGuides for businesses
13-05-19Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af PEM konventionen for præferenceoprindelse - diagonal kumulationOprindelseNyhedsbrev til virksomheder
03-05-19EU-Japan aftalen - InformationsportalerOprindelseNyhedsbrev til virksomheder
22-03-19Oprindelse - Gennemførelse af økonomiske partnerskabsaftaler med AVS-landene - forskellige meddelelser vedrørende protokol om oprindelsesreglerOprindelseNyhedsbrev til virksomheder
29-05-19Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - Maj 2019Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
27-05-19Motorekspeditionen i Aalborg flytter 3. juni 2019Kontakt SKAT + Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
02-05-19Status: Omberegning af grøn ejerafgift og registreringsafgift, for biler indregistreret før 14. september 2018, med brændstofforbrug opgjort efter WLTP-metodenMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
30-04-19Ny release til MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
29-04-19Niveaulister udskydesMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
23-04-19Ny release til Motorregistret udskudtMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
23-04-19Ny release til MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
28-03-19Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug (NEDC2 / WLTP)Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
10-04-19Toldstyrelsen opgraderer systemet til indberetning af filer (”FTPS Gateway”) i ICS & MANIFESTIT-løsninger for toldNyhedsbrev til virksomheder
08-05-19Teknisk vejledning til eKapitals FTPs GatewaySupport og anden vejledning + Generelt om IT + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningSystemvejledning
22-03-19Indberetning af anparter (ANPA) 2018eKapital + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Information og vejledning af private og virksomhederSystemvejledning
09-05-19Indberetningsvejledning om beholding, udbytte, udlodning og geninvestering i investeringsbeviser mv. 2018Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
09-04-19Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
04-04-19eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning
01-04-19Afgiften af kardusskrå, snus og anden røgfri tobak ændres den 1. april 2019Tobak mv. + Generelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
01-04-19Affaldsafgiftsloven ændres den 1. april 2019Miljøafgifter + Generelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
01-04-19Afgiften af kaffeerstatning og kaffetilsætning afskaffes den 1. april 2019Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Generelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
01-04-19Fra den 1. april 2019 skal I ikke længere bruge en bevilling for at få afgiftsgodtgørelse ved eksport af varerGenerelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
01-04-19Den 1. april 2019 ophører kravet om banderoler på cigaretpapirTobak mv. + Generelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
01-04-19Afgiften af elektriske sikringer til stærkstrømsanlæg afskaffes den 1. april 2019Glødelamper og elek. sikringer + Generelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
01-04-19Lystfartøjsforsikringsafgiften ændres den 1. april 2019Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer + Generelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
01-04-19Afgiften af øl og vin ændres den 1. april 2019Øl, vin, spiritus og mineralvand + Generelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
01-04-19Afgifterne for konsum-is ændres den 1. april 2019Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Generelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
01-04-19Chokoladeafgiftsloven ændres den 1. april 2019Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Generelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
01-04-19Reglerne om emballageafgift ændresMiljøafgifter + Generelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
01-04-19Afgiftsperioden for afgift af spil (offentlige forlystelser) ændres den 1. april 2019Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Generelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
14-05-19Åbningstider ved helligdage i maj og juni 2019 for toldekspeditionsstederne og Told ServicedeskIT-løsninger for told + Eksport og proviantering + Erhvervsmæssig import + Forsendelse og transiteringNyhedsbrev til virksomheder
14-06-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-06-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-06-19Tilmeld dig Toldstyrelsens nyhedsbrevIT-løsninger for told + Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO) + Told - efterkontrol + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Eksport og proviantering + Tarifering + Oprindelse + Varemærkeforfalskning + Særlige procedurer + Kontingenter + Forsendelse og transitering + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
16-05-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-05-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-05-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
30-04-19Rettelse til Toldtariffen - tillægstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
29-04-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
23-04-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
12-04-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
11-04-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
11-04-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
11-04-19Opdatering af FB til KNTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
28-03-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
27-03-19Mulighed for indsigelse mod ansøgninger om suspension/kontingentErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
25-03-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
22-03-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-06-19Vær opmærksom på dokumentationskravene til EUR.1-varecertifikatEksport og provianteringNyhedsbrev til virksomheder
30-04-19Erhvervsmæssig eksport, angivet som eksport foretaget af uregistreret eksportørEksport og provianteringNyhedsbrev til virksomheder
10-04-19Teknisk vejledning RenteeKapitalSystemvejledning
09-04-19Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2018eKapitalSystemvejledning
09-04-19Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Udlån 2019eKapitalSystemvejledning
09-04-19Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Prioritetslån 2019eKapitalSystemvejledning
09-04-19Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Pantebreve 2019eKapitalSystemvejledning
09-04-19Indberetningsvejledning om Indlån 2018eKapitalSystemvejledning
09-04-19Indberetningsvejledning om Pantebreve årsultimo 2018eKapitalSystemvejledning
09-04-19Indberetningsvejledning om Udlån årsultimo 2018eKapitalSystemvejledning
09-04-19Indberetningsvejledning om Prioritetslån årsultimo 2018eKapitalSystemvejledning
03-04-19Indberetningsvejledning FATCA 2018eKapitalKendelse
21-05-19eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter