Dato f.off.OverskriftEmneType
Tryk her for at se dokumentet15-11-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
Tryk her for at se dokumentet14-11-18Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - November 2018Ankecenter (klager) + Indsatsværktøjer - private og virksomheder + Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
Tryk her for at se dokumentet13-11-18Indberetning af diskvalificerende udbetalinger 2018Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtKendelse
Tryk her for at se dokumentet13-11-18Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2018Pensionsafkastbeskatning (PAL) + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningSystemvejledning
Tryk her for at se dokumentet13-11-18Rene linjer i kontraktenVirksomhederVejledning til virksomheder
Tryk her for at se dokumentet13-11-18Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold/udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
Tryk her for at se dokumentet12-11-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
Tryk her for at se dokumentet09-11-18Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2018IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
Tryk her for at se dokumentet09-11-18Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2018eKapitalSystemvejledning
Tryk her for at se dokumentet09-11-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
Tryk her for at se dokumentet08-11-18TariferingsforordningerTariferingJuridisk vejledning
Tryk her for at se dokumentet07-11-18Indberetningsvejledning om beholding, udbytte, udlodning og geninvestering i investeringsbeviser mv. 2018Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
Tryk her for at se dokumentet07-11-18Indberetningsvejledning om køb og salg af investeringsbeviser mv. 2018Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
Tryk her for at se dokumentet07-11-18Indberetningsvejledning om køb og salg af aktier mv. 2018Dødsboer + Fradrag og afskrivninger + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + eKapitalSystemvejledning

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter