Dato for udgivelse
19 Nov 2001 17:12
SKM-nummer
SKM2001.553.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-1663-98
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Leasing, sale and lease back, containere, afskrivning, underskudsfradrag, skattearrangement
Resumé

Forlig indgået i sag om "sale and lease back". Forliget er kommenteret af Skatteministeriets departement i SKM2001.554.DEP

Reference(r)

Afskrivningsloven § 1
Statsskatteloven § 6, litra e
Ligningsvejledningen 2000 A.E.1.1.1, A.E.1.4.4E.C.1.1.2 

 


Parter:
15. afd. nr. B-1663-98:
Skatteministeriet
mod
H A/S

og

15. afd. nr. B-3247-99:
Skatteministeriet
mod
H A/S.

Afsagt af fungerende landsdommer:
Kroman.

Ingen var tilsagt eller mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 28. august 2001 fra kammeradvokaten v/David Auken, hvoraf fremgår, at sagerne er forligt således:

"Sagsøger hæver sagerne mod, at sagsøgte anerkender, at sagsøgtes leasingarrangement med F A/S ikke skal tillægges skattemæssig virkning for sagsøgtes indkomstopgørelse i skatteårene 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95 og 1995/96, hverken for så vidt angår selvangivne fradrag for afskrivninger og renteudgifter eller selvangivne leasingindtægter i forbindelse med arrangementet.

Hver part bærer egne omkostninger ved forliget."

Det til den 3. september 2001 kl. 10.30 berammede udvidede forberedende retsmøde bortfalder herefter.

Sagen hævet som forligt.

Retten hævet.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter