Blanketnr.
41.050
Formål med blanketten

Opgørelse af delvis momskompensation.

Autoriserede virksomheder. Delvis momskompensation. 

Blanketten anvendes af virksomheden ved ansøgning om delvis kompensation for moms af modermælkserstatninger og ved regulering af tidligere udbetalte momskompensationsbeløb, f.eks. ved eksport af modermælkserstatning, der tidligere er udbetalt momskompensation for.

Blanketten indsendes til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

PDF-udgave

Hent blanket 41.050

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.