Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
17-08-18SKM2018.428.SRFordring - tab - person - bedrageri - internetsvindelBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
17-08-18SKM2018.427.SRFordring - tab - person - bedrageri - internetsvindelBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
06-08-18SKM2018.395.BRAktieindkomst – lånearrangement – ulovlig aktionærlån – hustrus virksomhedDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
17-08-18SKM2018.426.BRFradrag for forbedringer i grundværdien – kloakanlæg – vandanlægDomEjendomsvurdering
13-08-18SKM2018.417.BRFradrag for forbedringer – varmeforsyningsanlæg – skønsudøvelseDomEjendomsvurdering
16-08-18SKM2018.422.SRAfgift - energi - elpatronordningenBindende svarEnergi og kuldioxid
16-08-18SKM2018.421.SRElafgift - elproducent - afvisningBindende svarEnergi og kuldioxid
17-08-18SKM2018.429.BRGenindtrædelse af fuld skattepligt – bopæl – længde af ophold – ekstraordinær genoptagelseDomForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
13-08-18SKM2018.411.LSRInternetavis - Fradrag for moms - én samlet aktivitet eller to særskilte aktiviteterAfgørelseFradrag
13-08-18SKM2018.413.BRArbejdsudleje – lokoførerydelser – EU-retDomUdenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt
06-08-18SKM2018.397.SKTSTKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2018SKM-meddelelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
03-08-18SKM2018.388.SRRenteudgifter, lånekapitalBindende svarKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
09-08-18SKM2018.409.BRBekæmpelsesmiddelafgift - ukorrekt anvendelse af reglerne om prismærkeværdiDomMiljøafgifter
13-08-18SKM2018.415.SRKursusvirksomhed, lægeerklæringer, salg af app, salg af håndbog, sundhedsydelser, foreningskontingenterBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
13-08-18SKM2018.414.SKTSTStyresignal - praksisændring - uddannelseskrav ved momsfritagelse af sundhedsydelserStyresignalMomsfritagelse og -godtgørelse
16-08-18SKM2018.423.SRIndeholdelse af formidlingshonorar til tredjemand - afgiftspligtig værdi - registreringsafgiftBindende svarMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
13-08-18SKM2018.412.ØLRHæftelse for registreringsafgift – leasingDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
07-08-18SKM2018.398.ØLRRegistreringsafgift – udenlandsk indregistreret køretøj – bopælDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
06-08-18SKM2018.393.BREfterbetaling - fuld registreringsafgift - ombygget autocamperDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
09-08-18SKM2018.404.BROrdinær genoptagelse – nye oplysningerDomPersonlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget
07-08-18SKM2018.401.BRGenoptagelse af klagesag - ikke nye oplysninger - SKATs afgørelse inden indsigelsesfrist - ikke gyldigDomNår man ønsker en sag genoptaget
09-08-18SKM2018.410.VLRHotel- og restaurationsvirksomhed - reguleringer af momstilsvar og diverse afgiftstilsvarDomOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
09-08-18SKM2018.403.LSRAfhændelse af vindmølleAfgørelseOphør af virksomhed
13-08-18SKM2018.418.SRInvestering af pensionsmidler – aldersopsparing/ratepension – unoterede aktier - ferieboligerBindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL)
17-08-18SKM2018.425.BRRådighed over fri helårsbolig – direktør med væsentlig indflydelse på egen lønningsform – rådighed over fri bilDomPersonlig indkomst
17-08-18SKM2018.424.BRSkønsmæssig forhøjelse – indsætninger – negativt privatforbrugDomPersonlig indkomst
16-08-18SKM2018.420.BRIndsætninger på bankkonto – skønsmæssig forhøjelse – grov uagtsomhedDomPersonlig indkomst
09-08-18SKM2018.408.BRGenoptagelse af skatteansættelsen – særlige omstændigheder - sygdomDomPersonlig indkomst
09-08-18SKM2018.407.VLRSkattepligt til Danmark – opgivelse af bopæl – 3 års-reglen – ekstraordinær genoptagelse – nye spørgsmålDomNår man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst
09-08-18SKM2018.405.BRIkke grundlag - tilsidesætte skønsmæssige forhøjelse - indkomst og momstilsvarDomVirksomheder + Personlig indkomst
07-08-18SKM2018.402.BRSkønsmæssig forhøjelse af indkomst – lån og genindsatte beløbDomPersonlig indkomst
07-08-18SKM2018.400.BRFri bil – oplysninger i offentlige registre – fri helårsbolig – rådighed – bevisbyrde befordringsfradrag – sædvanlig bopælDomPersonlig indkomst
07-08-18SKM2018.399.BRFast driftssted – skattepligt til Polen – begrænset skattepligt til DanmarkDomPersonlig indkomst
06-08-18SKM2018.396.BRBeskatning af pokergevinster – ekstraordinær genoptagelse – fristudsættelse – hjemvisningDomPersonlig indkomst
06-08-18SKM2018.394.BRSkønsmæssige forhøjelse af indkomst og momstilsvar – manglende bogføringDomPersonlig indkomst
06-08-18SKM2018.390.BRSkønsmæssige forhøjelse af indkomst og momstilsvar – manglende bogføringDomMomspligt + Personlig indkomst
06-08-18SKM2018.389.BRPengeoverførsler – sammenblanding med privatøkonomi – usædvanlige forholdDomPersonlig indkomst
13-08-18SKM2018.416.ØLRTransfer Pricing – TP-dokumentation markedsføringsaktiviteterDomSelskabsbeskatning
09-08-18SKM2018.406.LSRAnpartshaverlån samt fradrag for renteudgifter i forbindelse hermedAfgørelseSelskabsbeskatning
06-08-18SKM2018.392.SRUdenlandsk trust - skattemæssig transparentBindende svarSelskabsbeskatning
06-08-18SKM2018.391.SRUdenlandsk trust - skattemæssig transparent - arvBindende svarSelskabsbeskatning
14-08-18SKM2018.419.SRTinglysningsafgift - Tilførsel af aktiver - Grenkrav - PartnerselskaberBindende svarTinglysningsafgift

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter