Dato for offentliggørelse
10 Sep 2010 10:05
Serienummer
E nr. 13
Resumé

Vejledningen indeholder reglerne for at angive og betale told, moms, punktafgifter, lønsumsafgift og reglerne for at indberette indkomstoplysninger, herunder indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag til E-indkomst.

Vejledningen indeholder også de regler, der gælder, hvis du angiver eller betaler for sent og reglerne for modregning.

Du kan få et overblik over virksomheders frister for at indberette og betale i SKATs virksomhedskalenderwww.skat.dk - Virksomhed - Virksomhedskalender.

Hvad er nyt?
Ajourført efter gældende lovgivning.
ISBN-nummer
978-87-7059-917-7