Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3 Indførsel ML § 36.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.2 Midlertidig indførsel, proviant, tilintetgjorte varer eller varer overgivet til staten samt returvarer ML § 36, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.2 Midlertidig indførsel, proviant, tilintetgjorte varer eller varer overgivet til staten samt returvarer ML § 36, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.2 Midlertidig indførsel, proviant, tilintetgjorte varer eller varer overgivet til staten samt returvarer ML § 36, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.2 Midlertidig indførsel, proviant, tilintetgjorte varer eller varer overgivet til staten samt returvarer ML § 36, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.2 Midlertidig indførsel, proviant, tilintetgjorte varer eller varer overgivet til staten samt returvarer ML § 36, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.2 Midlertidig indførsel, proviant, tilintetgjorte varer eller varer overgivet til staten samt returvarer ML § 36, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.2 Midlertidig indførsel, proviant, tilintetgjorte varer eller varer overgivet til staten samt returvarer ML § 36, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.3 Endelig indførsel ML § 36, stk. 1, nr. 2 og 3.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.3 Endelig indførsel ML § 36, stk. 1, nr. 2 og 3.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.4 Indførsel af varer, hvor leverancer af tilsvarende varer her i landet er fritaget for moms ML § 36, stk. 1, nr. 4.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.5 Indførsel af varer bestemt til et andet EU-land ML § 36, stk. 1, nr. 5.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.6 Indførsel af gas, elektricitet, varme eller kulde ML § 36, stk. 1, nr. 6.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.7 Ydelser i forbindelse med indførsel af varer ML § 36, stk. 2.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.8 Indførsel af varer til diplomater, EU, internationale organisationer m.v. ML § 36, stk. 3.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.9 Indførsel af varer, materiel og udstyr til brug for forsvar ML § 36, stk. 4.