Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.2 om momsfritagelse af social forsorg og bistand.