DatoTitel
02-04-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
01-04-20Nyt fra Motorstyrelsen: Registreringsafgift – dokumentation af fradrag for særlig anvendelse, fx udlejningskøretøjer
31-03-20Varsling af serviceændring i Motorregistret: Sekundære Erhvervsaktører
26-03-20Afgiften på råstoffer stiger
25-03-20Motorekspeditionerne forlænger midlertidig lukning
20-03-20Nyt fra Motorstyrelsen: Ændringer/henstand med betaling af leasingydelser
18-03-20Tinglysningsafgiften er ændret fra den 1. marts 2020
17-03-20Nyt fra Motorstyrelsen: Grænselukningernes betydning for import og eksport af køretøjer
17-03-20Nyt fra Motorstyrelsen: Køretøjer anmeldt til eksport skal fortsat udføres af landet indenfor de fastsatte frister
13-03-20Motorekspeditionerne lukker midlertidigt
06-03-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
05-03-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
04-03-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
02-03-20Nyhedsbrev fra Motorstyrelsen Eksport af køretøjer - spørgsmål/svar om krav til dokumentation
24-02-20Ny release til Motorregistret
24-02-20Afgiften på tobaksvarer stiger fra 1. april 2020
24-02-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
24-02-20Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN
21-02-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
14-02-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
12-02-20Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - Februar 2020
03-02-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
03-02-20Annullering af stigning i registreringsafgiften pr. 1. januar 2020 for eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler
03-02-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
31-01-20Afgift af bæreposer og engangsservice sættes op.
31-01-20Indførsel af ny standardsats for E10 benzin
29-01-20Ny version af EMCS den 13. februar 2020
28-01-20Ny proces ved skrotning af køretøjer
28-01-20Nye regler for EU-salg uden moms
27-01-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
27-01-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-01-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-01-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-01-20Rettelelse til Toldtariffen - antidumpingtold
17-01-20Momsrefusion, Brexit og overgangsordningen
16-01-20Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
10-01-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger