Denne vejledning handler om skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere (højtlønnede medarbejdere), som rekrutteres i udlandet og ansættes i en dansk virksomhed eller forskningsinstitution. Ordningen gælder for alle brancher og for såvel danskere som udlændinge.

Forskere er personer, som udfører forskningsarbejde på et universitet eller i en privat virksomhed, og som har en forskningsmæssig uddannelse på minimum ph.d niveau. Nøglemedarbejdere er medarbejdere der modtager en høj løn og derfor kan opfylde minimumslønkravet på 61.500 kr. + bidrag til ATP i 2015. For nøglemedarbejderne er der ingen uddannelseskrav.

I vejledningen kan du læse, hvilke betingelser virksomheden og medarbejderen skal leve op til for at kunne benytte sig af den særlige skatteordning.

Uanset om du er medarbejder eller arbejdsgiver, er det en god idé at læse hele vejledningen.

Du kan læse mere om den særlige skatteordning i SKATs juridiske vejledning C.F.6.