Efter de almindelige regler skal der indeholdes dansk A-skat og AM-bidrag hos dig, der af en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver, der er skattepligtig til Danmark, bliver udsendt til arbejde i Grønland.

Arbejdsgiveren skal derfor indeholde A-skat efter dit skattekort, medmindre SKAT har udstedt en fritagelse for skattetræk. Fritagelsen medfører, at der ikke skal indeholdes forskudsskat i Danmark, men ikke nødvendigvis, at du ikke skal betale skat til Danmark. En sådan fritagelse kan du kun få, hvis dit ophold i Grønland varer mindst 6 måneder. Fritagelsen får du på grundlag af en ansøgning, hvori du også skal give oplysninger, som forskudsregistreringsmyndighederne i Grønland skal bruge.

Ophold i mindst 6 måneder
Opholder du dig i Grønland i mindst 6 måneder, bliver du efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale anset for skattemæssigt hjemmehørende i Grønland. Derfor skal din løn ikke tages med i den danske selvangivelse.

Ophold i under 6 måneder
Er opholdet i Grønland under 183 dage i en 12 måneders periode, og er lønnen fra en dansk arbejdsgiver uden fast driftssted i Grønland, og er der ikke tale om arbejdsudleje, så beskattes lønnen i Danmark.

Ophold i under 60 dage
Hvis opholdet i Grønland er på mindre end 60 dage i sammenhæng, og lønnen udbetales af dansk offentlig myndighed, så skal lønnen beskattes i Danmark, hvis du fortsat er ansat hos og aflønnet af din sædvanlige arbejdsgiver. I modsat fald skal der indeholdes kildeskat til Grønland.

Har du spørgsmål om indeholdelse af grønlandsk kildeskat, kan du kontakte Grønlands Selvstyre:

Grønlands Repræsentation
Strandgade 91, postboks 2151
DK-1016 København K

Tlf.: 32 83 38 00

ghsdk.dk