Blanketnr.
04.009
Formål med blanketten

Denne blanket er beregnet for alle personer, der er begrænset skattepligtige.
Vejledning findes på selve blanketten.

Denne blanket anvendes også af dig, som er beskattet efter arbejdsudlejereglerne eller kulbrintebeskatningsreglerne, men i stedet vil beskattes som almindeligt begrænset skattepligtig.

Fristen for dette omvalg er 1. maj, og 1. maj vil således også være din frist for at oplyse (og ikke 1. juli, som der står på blanketten).

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Skattestyrelsen, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Du kan sende den udfyldte blanket til os ved at logge ind på skat.dk og vælge Kontakt > Skriv til os > Indsend/Indberet til os (fx blanket).


Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen. 

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes.

PDF-udgave

Hent blanket 04.009 2018

2017  2016   2015  2014   2013   2012   2011   2010   2009  2008  2007  2006  2005  2004
 

Regnskabsoplysninger 2018
 

Hent ekstra sider til supplerende regnskabsoplysninger

Gå til vejledningen Indsendelse af regnskabsoplysninger 

 

Du kan se og udfylde dit oplysningsskema for 2018 i TastSelv fra den 11 marts.

Oplysningsskemaet sendes først på papir i slutningen af maj 2019, hvis du ikke indberetter via TastSelv eller har fået dannet en årsopgørelse inden 8. maj.

Hvis du indsender oplysningsskemaet på papir, kan du først forvente at modtage din årsopgørelse i september 2019.

 

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.