Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2007.946.SRSkyggesambeskatning og genbeskatningssaldi23-10-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.943.SRGenanbringelse af avance i ejendom til bogføringsvirksomhed - afvisning18-12-07Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.939.SRParcelhusreglen17-07-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.937.SRTilskud til istandsættelse af fredet gods have20-11-07Arv og gaver + VirksomhederBindende svar
SKM2007.931.SROverførsel af aktiver fra dansk aktieselskab til svensk aktiebolags filial i Danmark - Succession - Sammenlægning af danske filialer18-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.922.SRSalg af anparter - skattefri aktieombytning - skattefri fusion - udbyttebegrænsning - tilbagesalg af anparter18-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.921.SRSkattefri ophørsspaltning af pengetankselskab uden tilladelse fra SKAT18-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.920.SRSpaltning af pengetank efter de objektive regler18-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.919.SRSkattefri fusion - Skattefri spaltning18-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.918.SROphørsspaltning efter objektive regler - Værdifastsættelse og forholdet mellem aktiver og gæld - Spaltningen kunne ikke få tilbagevirkende kraft18-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.916.SRMoms - udlejning af hotelejerlejlighed - mulighed for frivillig registrering ved erhvervsmæssig udlejning.18-12-07Udleje og bortforpagtning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + MomspligtBindende svar
SKM2007.915.SRMusikforeningen opfyldte ikke betingelserne for momsfritagelse for velgørende arrangementer.18-12-07Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.914.SRMoms - Fritagelse for rejsebureauvirksomhed - Gebyrer ved formidling af flybilletter18-12-07Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.913.SRSalg af bolig18-12-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.912.SRSalg i ekspropriationssituation18-12-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.911.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet18-12-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.888.SREkspropriation afståelse til privat 3. mand25-09-07Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.887.SRTo boliger25-09-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.886.SRTilskud til fredet bygning19-06-07Arv og gaver + VirksomhederAfgørelse
SKM2007.881.SRLån - profit sharing - ejendommme19-06-07Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.880.SRUDGÅET - Hovedaktionær - bil - privat anvendelse20-03-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.879.SRHumanitær hjælpeorganisations levering af ydelser20-11-07Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.874.SRSalg i en ekspropriationssituation17-07-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.873.SRSalg i ekspropriationssituation17-07-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.871.SRTilbagesalg - værdiansættelse - hovedaktionær29-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.870.SRAfståelse - aktiekøberetter - fusion21-08-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.868.SRAktieoptioner - beskatning - overgangsregler20-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.867.SRStatusændring af interessentskab og boligforenings kautionsstillelse for medlemmer20-11-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.866.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom20-11-07Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver + SalgBindende svar
SKM2007.865.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom20-11-07Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver + SalgBindende svar
SKM2007.861.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom20-11-07Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver + SalgBindende svar
SKM2007.860.SRForeældrekøbslejlighed - forkøbsret20-11-07Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.859.SRForældekøbslejlighed - boligret20-11-07Køb + Udleje og bortforpagtning + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.857.SRSalg i ekspropriationssituation20-11-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.856.SRSalg af parcelhus23-10-07Erhvervsejendomme + Dødsboer + SalgBindende svar
SKM2007.854.SRSpaltning uden tilladelse - udbyttebegrænsning - indregning af kapitalandele20-11-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.853.SRSalg i ekspropriationssituation25-09-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.852.SRSalg i ekspropriationssituation17-07-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.851.SRSerieekspropriation20-11-07EkspropriationBindende svar
SKM2007.850.SREjendomsprojekt - opgørelse af anskaffelsessum og afskrivningsgrundlag23-10-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
SKM2007.849.SRAndelsboligforening - statusændring19-06-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.847.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom20-11-07Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver + SalgBindende svar
SKM2007.846.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom20-11-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
SKM2007.845.SRSundhedsordning omfattende medarbejdere der deltager i en arbejdsgiverbetalt pensionsordning25-09-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.844.SRSelskab - Ikke investeringsselskab20-11-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.842.SRFradrag for moms af udgifter til ejendomsmægler mv. ved salg af landbrugsejendom25-09-07Ophør af virksomhed + FradragBindende svar
SKM2007.841.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand - afslag20-11-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.840.SRGenanbringelse af ejendomsavance20-11-07Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeBindende svar
SKM2007.839.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet20-11-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.836.SRMoms - reguleringsforpligtigelse ved overdragelse af orkestergrav20-11-07Udleje og bortforpagtning + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fradrag + ByggeriBindende svar
SKM2007.835.SRSalg i ekspropriationssituation20-11-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.834.SRSalg i ekspropriationssituation20-11-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.833.SRSalg i ekspropriationssituation20-11-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.832.SRSalg i ekspropriationssituation20-11-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + SalgBindende svar
SKM2007.829.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Sverige - afslag20-11-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.828.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Sverige20-11-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.827.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Sverige20-11-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.821.SRKommanditselskab - vederlag til komplementaren for påtagelse af hæftelse m.v. - selskabsdeltager - antal ejere - anpartsreglerne20-11-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.820.SRGrænseoverskridende fusion - succession i afskrivningsgrundlag20-11-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.819.SRNedgang i kontantløn kan ikke anerkendes, såfremt arbejdsgiveren etablerer en sundhedsordning, hvis ordningen inkluderer adgang til motionscenter, udenfor arbejdsgiverens adresse20-11-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.818.SRSkattefri spaltning uden tilladelse - fortolkning af ordet "selskabsdeltager" i fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 6. pkt.20-11-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.817.SRTynd kapitalisering - konsolideringsreglen i selskabsskattelovens § 11, stk. 420-11-07SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.815.SRSkyggesambeskatning - genbeskatning - likvidation af udenlandske selskaber20-11-07SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.808.SRGenanbringelse af ejendomsavance23-10-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.805.SRSalg i ekspropriationssituation23-10-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.804.SRSalg i ekspropriationssituation22-05-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.803.SRSalg i ekspropriationssituation22-05-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.802.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder25-09-07Udleje og bortforpagtning + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.801.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder25-09-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
SKM2007.791.SRSkattefri aktieombytning og skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT23-10-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.786.SRMedarbejderaktier - Matching Shares - udskudt retserhvervelse23-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.785.SRMedarbejderaktier - kontantlønsnedgang - medarbejdere på lovbestemt, ulønnet orlov - udstationerede medarbejdere23-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.784.SRMoms - Kursusvirksomheds fradragsret for omkostninger i tilknytning til overnatning og bespisning af kursusdeltagere23-10-07FradragBindende svar
SKM2007.781.SRRenteswap - positiv værdi - ejendomsinvesteringsselskab - ej ejendomsaktiv21-08-07SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.776.SRKøb grund - opdeling ejerlejligheder - selvstændigt skatteretsobjekt - overdragelse23-10-07KøbBindende svar
SKM2007.774.SRSejlads til og fra vindmøllepark kan omfattes af tonnageskatteordningen23-10-07TonnageskatBindende svar
SKM2007.772.SRSalg af aktier - anskaffelsestidspunkt - fondsaktier25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.771.SRArbejdsmarkedsbidrag - arbejde i udlandet - datterselskab23-10-07Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt + IndkomstarterBindende svar
SKM2007.770.SRBeneficial ownership - ejerandel omfattet af aktieavancebeskatningsloven22-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.768.SRErhvervelse af sommerbolig gennem anparter i et tyrkisk selskab23-10-07Udenlandsk indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.767.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ejendom i Sydafrika24-04-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.762.SRAfvisning - ekspropriation19-06-07Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.761.SRSambeskatning - nyt administrationsselskab23-10-07SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.760.SRMomsgrundlag - Indskud af patenter og rettigheder i innovationsselskaber25-09-07Momsgrundlag + MomspligtBindende svar
SKM2007.758.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer23-10-07Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Privates ind- og udførsel samt rejsereglerBindende svar
SKM2007.757.SRMenighedsrådsmedlem stillet computer til rådighed23-10-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.756.SRBeskatning af julegave fra arbejdsgiver23-10-07Arv og gaver + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.755.SRBeskatning af reservebedsteforældre23-10-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.754.SRAktieløn - tegningsretter - ansættelsesforhold21-08-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.748.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet21-08-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.747.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet21-08-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.744.SRMedarbejderobligation - opgørelse af årsløn25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.743.SRMedarbejderobligation - kontantlønsnedgang - sikkerhedsstillelse21-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.742.SRAktier - formueforvaltning - næring21-08-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.741.SRFradrag for renter på lån til finansiering af indskud i andelsboligforening22-05-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2007.740.SRFradrag for renter på lån til finansiering af indskud i andelsboligforening22-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.735.SRVærdiansættelse af aktiver og passiver i forbindelse med opgørelse af urealiseret avance i forhold til en skønnet handelsværdi på aktiver, som henføres til udenlandsk fast driftssted, ved fravalg af international sambeskatning - forholdet til EU-retten25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.734.SRSalg i ekspropriationssituation - udbetaling af skadeserstatning25-09-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + EkspropriationBindende svar
SKM2007.723.SRMoms - Udlejning af hhv. selvstændige og ikke selvstændige matrikulerede ferielejligheder25-09-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Byggeri + Ophør af virksomhed + Udleje og bortforpagtningBindende svar
SKM2007.722.SROperation Dagsværk25-09-07Indeholdelses- og registreringspligtBindende svar
SKM2007.717.SRSalg af aktier - anskaffelsestidspunkt - fondsaktier25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.711.SRSammenlægning af canadiske datterselskaber - genbeskatning - succession25-09-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.708.SRAnpartsprojekt - Kommanditister - 10 ejere - Komplementarens ejerandel uvæsentlig25-09-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.705.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet21-08-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.704.SRKoncerninterne fusioner - fusionsdato25-09-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.703.SRAfståelse af lejlighed uden bopælspligt19-06-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.702.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet21-08-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.701.SRSalg i ekspropriationssituation25-09-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.700.SRSalg af ejerbolig fritaget for beskatning25-09-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.699.SRSkattefri spaltning efter objektiverede regler - regnskabsmæssigt bogførte værdier25-09-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.697.SRBetingede aktier - Restricted Stock Units21-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.696.SREkspropriationssituation - afståelse til 3. mand - afslag25-09-07Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.695.SROmvendt lodret fusion i svenske selskaber - betydning for renteloft25-09-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.693.SRSkattefri gave til vedtægtsbestemt bunden kapital25-09-07Arv og gaverBindende svar
SKM2007.692.SRAktieselskab - Ikke næringsdrivende med aktier og ikke investeringsselskab25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.691.SRAfståelse af ejerlejlighed19-06-07Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.690.SRMedarbejderobligationer - kontantlønsnedgang25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.689.SRSkattepligtige ydelser24-04-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.688.SRSkattepligtige ydelser24-04-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.687.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand - afslag25-09-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.686.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand - afslag25-09-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.685.SRGoodwill - navnerettigheder - værdiansættelse25-09-07Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.684.SRNavnerettigheder - goodwillbegrebet - værdiansættelse25-09-07Om kommunikation og information samt kampagner + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + VirksomhederBindende svar
SKM2007.683.SRMedarbejderaktier/obligationer - kombineret med aftale om kontantlønsnedgang i 9 måneder19-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.681.SRParkeringskort til brug for parkering ved arbejdsplads (kontantlønsnedgang)25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.680.SREkspropriation25-09-07Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.677.SRGældskonvertering - ikke samlet ordning25-09-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2007.676.SRAktieemission - værdiansættelse25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.675.SRSkyggesambeskatning - genbeskatning - omstrukturering21-08-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.674.SRMassage på arbejdspladsen betalt ved kontantlønsnedgang25-09-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.668.SRMoms - erhvervelse af varer i et andet EU-land25-09-07Byggeri + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2007.665.SRUdlejning af erhvervshotellejlighed er momsfri. Ingen mulighed for frivillig registrering og ingen mulighed for tilbagebetaling af moms afholdt i forbindelse med opførelse m.v.25-09-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelse + ErhvervsejendommeBindende svar
SKM2007.652.SRSalg i ekspropriationssituation24-04-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.650.SRGenanbringelse af avance gennem kommanditselskab i ejendom i Rumænien21-08-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.642.SRBetingede aktier - Restricted Stock Units21-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.641.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand21-08-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.640.SRGenanbringelse af avance i ideel andel af ejendom i Holland24-04-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.639.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand21-08-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.628.SREkspropriationssituation - afståelse af privilegeret ret til fiskeri24-04-07Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.622.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Litauen24-04-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.621.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Holland24-04-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.611.SRSalg i ekspropriationssituation24-04-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgAfgørelse
SKM2007.610.SRSalg i ekspropriationssituation22-05-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgAfgørelse
SKM2007.609.SRAktier - næring og porteføljepleje22-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.597.SRErhvervelse af sommerbolig gennem anparter i et tyrkisk selskab21-08-07Udenlandsk indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.594.SRAfståelse af anparter i et tyrkisk selskab21-08-07Udenlandsk indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.593.SRSalg i ekspropriationssituation21-08-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.592.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder21-08-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
SKM2007.591.SRIngen opkrævning af moms af ydelser leveret af anden virksomheds ansatte24-04-07MomspligtBindende svar
SKM2007.581.SRUdlejning af hotelejerlejlighed - ingen mulighed for frivillig registrering17-07-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.580.SRArbejder ansatte for en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver i relation til arbejdsmarkedsfondsloven, når de arbejder i udlandet i et dansk selskabs datterselskab, filial/faste driftssted eller joint venture?21-08-07Udenlandsk arbejdskraft + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligtBindende svar
SKM2007.579.SREr findeløn/dusør A- eller B-indkomst - er der oplysningspligt overfor det offentlige21-08-07Personlig indkomst + Angivelse og betaling + IndkomstarterBindende svar
SKM2007.578.SRSkuespiller - agenthonorar - fradrag i personlig indkomst eller som ligningsmæssigt fradrag21-08-07Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.577.SRSkattefri spaltning - objektive regler - værdiansættelse af og forholdet mellem aktiver og passiver21-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.573.SRVirksomhedsordningen - renteswap - erhvervsmæssig21-08-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2007.571.SRSalg af ejendom til et privat byggeselskab ikke ekspropriationssituation20-03-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.570.SRSalg af ejendom - ikke ekspropriationssituation21-08-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.569.SRMoms - træning af heste21-08-07MomspligtBindende svar
SKM2007.567.SRAnsattes adgang til motionsfaciliteterne i fitnesskæde19-06-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.566.SRSalg i ekspropriationssituation22-05-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.558.SRSambeskatning - koncernforbindelse21-08-07SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.556.SRFast ejendom i udlandet - territorialbeskatning21-08-07Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Udleje og bortforpagtning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.555.SRVederlæggelse i forbindelse med en omvendt lodret skattefri fusion21-08-07Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.554.SRDen momsmæssige behandling af registreringsafgift21-08-07MomsgrundlagBindende svar
SKM2007.553.SRVærdiansættelse i forbindelse med skattefri fusion21-08-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.544.SRSalg i ekspropriationssituation19-06-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.540.SRMoms - kunstners levering af en samlet udsmykning var en momsfritaget kunstnerisk ydelse - brug af medhjælp17-07-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
SKM2007.537.SRSkattefri/skattepligtig fusion af gensidige forsikringsselskaber24-04-07Selskabsbeskatning + Virksomheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.536.SRÆndring af vurderinger for en militær flyvestation, som følge af en højesteretsdom20-03-07EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2007.531.SRMomsgrundlaget ved godtgørelse af registreringsafgift17-07-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MotorkøretøjerBindende svar
SKM2007.527.SRGave til fond - opdelt i familie og ikke-familie afdeling17-07-07Selskabsbeskatning + Arv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.515.SRForening - momspligtig person17-07-07MomspligtBindende svar
SKM2007.514.SRDispensation for pensionsalder for flyveledere vedrørende deres arbejdsgiveradministrerede rate- og kapitalpensioner17-07-07Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2007.513.SRSalg i en ekspropriationssituation19-06-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.510.SRTo helårsboliger19-06-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.509.SRAktieemission - værdiansættelse19-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.507.SRSammenlægning af to andelsselskaber (elforsyningsvirksomheder)22-05-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.504.SRUigenkaldelig, effektiv og reel overdragelse af aktiver til trust19-06-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.502.SRBeskatningstidspunkt for udbetalinger fra bonusordning20-03-07Regnskabsbestemmelser + Angivelse og betaling + Indeholdelses- og registreringspligtBindende svar
SKM2007.497.SRFast ejendom - ekspropriation20-03-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.494.SRMedarbejderoptioner - rette indkomstmodtager24-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.493.SRKompensation udbetalt i forbindelse med overgang til pesticidfri dyrkning af jorden betragtes som en afståelsessum19-06-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.492.SRSalg i ekspropriationssituation19-06-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.491.SRErhvervelse af sommerbolig i Tyrkiet19-06-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.490.SRForpligtelseserklæringer - fradrag for løbende ydelser19-06-07Fradrag og afskrivninger + Arv og gaverBindende svar
SKM2007.489.SRErhvervelse af sommerbolig i Tyrkiet19-06-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.488.SRSkattefri fusion - udbytteudlodninger - kontantvederlag - ombytningsforhold19-06-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.487.SRSkattefri fusion - vederlag - ombytningsforhold19-06-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.486.SRElafgift - drift af belysningsanlæg mv. i andelsboligforening19-06-07Energi og kuldioxid + FradragBindende svar
SKM2007.485.SRSkattefritagelse ved modtagelse af fredningserstatning19-06-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.484.SRSalg af sommerbolig fritaget for beskatning22-05-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.483.SRSalg af bolig fritaget for beskatning22-05-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.482.SRSalg af bolig ikke fritaget for beskatning22-05-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.481.SRSalg i ekspropriationssituation22-05-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.479.SRSalg i ekspropriationssituation22-05-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.478.SRIngen lempelse for skat af aktieoptioner udnyttet under ophold i Hong Kong24-04-07Udenlandsk indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.477.SRMedarbejderaktier/obligationer - kombineret med aftale om kontantlønsnedgang20-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.474.SRFast ejendom - sommerhusregel - genopførelse efter brand - efterfølgende salg19-06-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.466.SRKapitalindskud i italiensk selskab - anskaffelsessum for aktier19-06-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.464.SRKonvertible obligationer - nulforrentede - koncernforhold22-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.463.SRSkattefri virksomhedsomdannelse19-06-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.460.SRMedarbejderobligationsordning - opgørelse af årslønnen22-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.452.SRInvesteringsselskab - kvalificering og afgrænsning af investeringen af formuen19-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.450.SRBetalingsrettigheder - mælkekvoter - retserhvervelsestidspunkt19-06-07Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.449.SRMedarbejderaktier - supplerende aftaler23-01-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.448.SROvergangsreglen for børsnoterede aktier - "Alle-handler"-kursen - lille beløbsoverskridelse19-06-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.447.SRDeleleasingordning i koncernforhold19-06-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.446.SRHotelejerlejlighed - moms i forbindelse med udlejning og egen benyttelse - virksomhedsskatteordning - ejendomsværdiskat og skat i forbindelse med salg19-06-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udleje og bortforpagtning + Ejendomsværdiskat + Momspligt + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.441.SRGenbeskatning af underskud20-03-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.437.SRRentebyttet på renteswap omfattet af kursgevinstloven24-04-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2007.436.SRRegulering af indfrielseskursen på en obligation med udviklingen i en række indeks24-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.435.SRFast ejendom - kursgevinst - maksimeret salgssum24-04-07Personlig indkomst + Salg + Arv og gaver + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.434.SRBemyndigelse til at genoptage ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003 samt årsreguleringen pr. 1. oktober 2004 for parcelhusejendommen A22-05-07EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2007.433.SRPåtænkt ændring af aktieklasser ville medføre afståelsesbeskatning24-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.418.SROverdragelse af obligationer - løbende ydelse22-05-07Arv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.417.SRSkatterådet afviser at godkende elektronisk kørebog19-06-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.416.SRMoms - salg af investeringsgoder - udlejningsbiler19-06-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragBindende svar
SKM2007.415.SROphør af leveringsaftale - kompensation19-12-06SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.413.SRHonorar til spilleragent22-05-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.412.SRFradrag for løbende ydelser i henhold til forpligtelseserklæring22-05-07Fradrag og afskrivninger + Arv og gaverBindende svar
SKM2007.411.SRRenteswap anset for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed24-04-07Fradrag og afskrivninger + VirksomhederBindende svar
SKM2007.410.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet som sommerbolig22-05-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
SKM2007.409.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet som sommerbolig22-05-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
SKM2007.408.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet og anvendt som sommerbolig22-05-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + DødsboerBindende svar
SKM2007.407.SRMoms - ydelser fra andre aktører i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til kommuner og staten ikke anset for social forsorg og bistand22-05-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.405.SRMobiltelefoner stillet til rådighed for virksomhedens medarbejdere24-04-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.402.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder22-05-07Udleje og bortforpagtning + MomspligtBindende svar
SKM2007.379.SRUdlodning og efterfølgende kapitalindskud divergerende fra handelsværdi19-12-06Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.377.SREl-selskab - prisnedslag/rabat22-05-07Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.376.SRVederlag for en optionsaftale på en køberet til fast ejendom skal momsmæssigt behandles som levering af fast ejendom, hvormed den er momsfri22-05-07Køb + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.373.SRSundhedsforsikring til medarbejdere med bopæl i Danmark24-04-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.372.SROphørsspaltning - udbytte - sambeskatning20-03-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.368.SRRette indkomstmodtager - konsulentvirksomhed22-05-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.367.SRSkattefri fusion - faste driftssteder - likvidationsbeskatning - renteudgifter20-03-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.365.SRFordeling af overdragelsessum - landbrugsejendom22-05-07Salg + Erhvervsejendomme + TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2007.363.SRFradrag i momsgrundlag på baggrund af udbetalt rabat22-05-07MomsgrundlagBindende svar
SKM2007.353.SRIndtræden af fuld skattepligt ved erhvervelse af bopæl og ophold i Danmark22-05-07Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2007.352.SRElafgift - levering af vejbelysning alene til kommune, der er eneaktionær24-04-07Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2007.351.SRWorking interest - afskrivning - virksomhedsordningen - anpartsreglerne22-05-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.350.SRMomsfritagelse ved salg af genbrugsvarer22-05-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterBindende svar
SKM2007.348.SRIndskud på rateforsikring - opfyldningsfradrag for erhvervsdrivende - skattepligtsophør24-04-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.341.SRFradrag for rejseudgifter - tandteknikerelev på skoleophold - midlertidig arbejdsplads24-04-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.340.SRFradrag for rejseudgifter - elektrikerelever på skoleophold - midlertidig arbejdsplads24-04-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.339.SRMoms - stressbehandling ikke anset som en momsfritaget sundhedsydelse efter § 13, stk. 1, nr. 120-02-07Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.338.SRMoms - advokatydelser i sager vedrørende mortifikation af pantebreve og ejerpantebreve22-05-07MomspligtBindende svar
SKM2007.337.SRSalg af ejerlejligheder ikke fritaget for beskatning24-04-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.336.SRSalg af sommerbolig fritaget for beskatning24-04-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.335.SRMoms - ydelser udført for en kommune i form af tilbud til ledige efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke anset for momsfritaget social forsorg og bistand24-04-07Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.331.SRGenanbringelse af ejendomsavance i omkostninger til ombygning af anden ejendom24-04-07Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeBindende svar
SKM2007.330.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet med henblik på anvendelse som sommerbolig24-04-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
SKM2007.329.SRGenanbringelse af ejendomsavance i landbrugsbygning i Litauen20-03-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.328.SRAfståelse af ejendom - ikke ekspropriationssituation20-03-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.326.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation24-04-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.325.SRAfståelse af landbrugslod i ekspropriationssituation24-04-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.324.SRBetinget aftale - tilbageførsel af bonusaktier24-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.323.SRMedarbejderobligationsordning24-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.320.SRTonnageskatteordningen - skattefri fusion - negativ overgangssaldo24-04-07TonnageskatBindende svar
SKM2007.317.SRSkattemæssig kvalifikation af fransk stiftet FCPR (Fond Commun de Placement a Risques)20-03-07Selskabsbeskatning + Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.316.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - Skatterådet afviste at ændre Skatteankenævnets kendelse26-09-06Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2007.315.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - Skatterådet afviste at ændre Skatteankenævnets kendelse26-09-06Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2007.313.SRMomspligt af underleverandørs ydelser for velgørende foreninger, som sælger lodsedler20-03-07MomspligtBindende svar
SKM2007.311.SRLeasing af bil - fradrag for leasingydelse24-04-07Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.310.SREkspropriation - frivillig aftale24-04-07Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.309.SRAndelsforening - erhvervelse af andelsbolig som ejerlejlighed20-03-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
SKM2007.307.SRAfskrivning - vindmølle - anpart - ejendomsret - Tyskland24-04-07Ejendomme i udlandet + Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2007.303.SRBrugtmomsreglerne - konstruktion, hvor en autoforhandler ikke kan anses for at have købt en tysk bil af en privatperson i Danmark24-04-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterBindende svar
SKM2007.302.SRMoms - byggeri for egen regning24-04-07ByggeriBindende svar
SKM2007.301.SRLønsumsafgift - udbytteandele til medarbejdere i form af obligationer24-04-07Personlig indkomst + Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
SKM2007.300.SRKommanditselskab - lempelse - Frankrig - vindmølleprojekt24-04-07Personlig indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.299.SRØverste direktør havde bestemmende indflydelse på egen aflønningsform24-04-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.298.SRSambeskatning - krav om koncernforbindelse24-04-07SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.296.SRAnpartsprojekt - etablering - afskrivning på udgifter til formidlingshonorar og rådgivningshonorar24-04-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradrag + KøbBindende svar
SKM2007.295.SRMoms - Værdipapirforvaltning - Central dealing desk-funktioner - Ydelser leveret til investeringsforeninger24-04-07MomspligtBindende svar
SKM2007.294.SRMoms - Forudbetalinger for telefonkort og indbetalinger til kundekonti hos mobilselskaber20-03-07MomspligtBindende svar
SKM2007.286.SRGenplacering af ejendomsavance ved køb af hollandsk ejendom24-04-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.285.SRFast ejendom - køberet24-04-07Køb + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.284.SRFeriecenter - afskrivning på hotellejlighed24-04-07Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2007.280.SRBemyndigelse til at genoptage ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 200420-03-07EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2007.270.SRGenanbringelse af ejendomsavance20-03-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.269.SRAfståelse i ekspropriationssituation20-03-07Ejendomsavancebeskatning + EkspropriationBindende svar
SKM2007.268.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation20-03-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.267.SRAfståelse af ubebygget areal i ekspropriationssituation20-03-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.266.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation20-03-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.264.SRKontantlønsnedgang i forbindelse med efteruddannelse på et udenlandsk universitet20-03-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.261.SRForskningsenhed - ikke fast driftssted - international sambeskatning20-03-07Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.257.SRGoodwill - allokering til filial20-03-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2007.256.SRFusion mellem 2 arbejdsgiverforeninger og en brancheforening20-03-07Selskabsbeskatning + VirksomhederBindende svar
SKM2007.255.SRFast ejendom - Ejendom uden bopælspligt anset for erhvervet som sommerbolig20-03-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.254.SRSalg i ekspropriationssituation20-03-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.253.SRSalg i ekspropriationssituation20-03-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.252.SRUdbetaling af efterlønsordning som engangsbeløb20-03-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.251.SRKvalificering af selskab fra Guernsey og om det er et investeringsselskab, samt konvertering af aktieklasse20-03-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.250.SRKvalificering af selskab fra Guernsey og om der er tale om et investeringsselskab20-03-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.249.SRFradrag for renter ved etablering af renteloft20-02-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.243.SRPrivat ankenævn - momspligt20-03-07MomspligtBindende svar
SKM2007.242.SREjendomsavancebeskatning, genanbringelse og suspensivt betinget aftale20-03-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeBindende svar
SKM2007.241.SREjendomsavancebeskatning og suspensivt betinget aftale20-03-07Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.240.SRMomsfri udlejning af hotelejerlejlighed20-03-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
SKM2007.238.SRMedarbejderobligationsordning21-11-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.237.SRFaste driftssteder i udlandet - indkomstopgørelse - valutakursgevinster- og tab20-03-07Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2007.235.SRAfskrivningsgrundlag - udbyderhonorar - værdistigning20-03-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2007.234.SROPP-projekt - afskrivning på bygninger m.v., ejerskab, frivillig momsregistrering23-01-07Køb + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradrag + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + ByggeriBindende svar
SKM2007.233.SRMedarbejderobligationsordning - kontantlønsnedgang20-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.232.SRArbejdsudleje gennem rekrutteringsfirma23-01-07Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraftBindende svar
SKM2007.231.SRSuccession ved virksomhedsoverdragelse20-03-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Arv og gaver + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.229.SRMåltider til personale i botilbud ikke skattepligtigt personalegode20-03-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.227.SROmdannelse af interessentskab til kommanditselskab eller partnerselskab20-03-07Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.224.SRAfskrivning på bygning der benyttes til plejehjem i Tyskland20-03-07Ejendomme i udlandet + Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2007.223.SREn virksomhed, der tilbyder, at privatpersoner kan komme og brygge øl på virksomhedens anlæg, blev ikke anset for ølafgiftspligtig20-03-07Øl, vin, spiritus og mineralvandBindende svar
SKM2007.222.SRDatakommunikation til PDA20-03-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.221.SRRoyalty - udenlandsk statslig institution20-03-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.218.SRElafgift - vejbelysning - lejet anlæg20-03-07Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2007.212.SRMoms - forsorgshjems aktiviteter ansås som levering i nær tilknytning til social forsorg og bistand20-03-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + ByggeriBindende svar
SKM2007.203.SRVirksomhedsordningen - aktielejlighed20-02-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.199.SRUdbytteudlodninger gennemført i forbindelse med efterfølgende aktieafståelse - spørgsmål om skatteretlig kvalifikation20-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.198.SRSalg i ekspropriationssituation20-02-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.197.SRSalg i ekspropriationssituation20-02-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.191.SRErstatning for frivillig aftale om tinglyst dyrkningsbegrænsning var skattefri20-02-07Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.189.SRAlmennyttig institutions afholdelse af konferencer og temadage20-02-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + MomspligtBindende svar
SKM2007.188.SRAfvisning - Ekspropriation20-02-07Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.187.SRSalg i en ekspropriationssituation20-02-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.182.SRHavnebygning - teleudbydere - sendemaster16-05-06Erhvervsejendomme + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.181.SRAfvisning - salg i en ekspropriationssituation20-02-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.180.SRMedarbejderobligationer - bankgaranti20-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.176.SRYdelse af gave fra et selskab til en fond var uden skattemæssige konsekvenser for selskabet, aktionærerne og fonden20-02-07Arv og gaverBindende svar
SKM2007.175.SRBeskatning af fortjeneste ved modtagelse af erstatning for nedbrændt bygning mv.20-02-07Personlig indkomst + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.157.SRMoms - afgiftsgrundlag - finansieringsaftale20-02-07MomsgrundlagBindende svar
SKM2007.156.SRMoms - landsforenings levering af IT-skrivebord til medlemmerne anset som en del af momsfrit medlemskontingent20-02-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.155.SRDeleleasingordning20-02-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.152.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår20-02-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2007.149.SRLejlighed erhvervet med henblik på anvendelse som fritidsbolig20-02-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
SKM2007.148.SRSkattefri fusion - BYFO-saldi20-02-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.145.SRSkattefri rejsegodtgørelse20-02-07Personlig indkomst + IndkomstarterBindende svar
SKM2007.144.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation20-02-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.142.SRUdlejning af fast ejendom til hospiceformål20-02-07Erhvervsejendomme + Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtningBindende svar
SKM2007.140.SRTilførsel af aktiver - succession i afskrivningsgrundlag20-02-07SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.139.SROphørspension - kan grænsen for aktiv/passiv virksomhed rykkes?20-02-07Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.134.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår20-02-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2007.133.SRMoms - passiv kapitalanbringelse - delvis fradragsret20-02-07Fradrag + Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
SKM2007.132.SRSalg af ejerlejlighed - ikke fritaget for beskatning20-02-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.131.SRMoms på formueforvaltningsydelser20-02-07MomspligtBindende svar
SKM2007.126.SRAktieløn - Ændring af tegningsretsaftaler19-12-06Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.122.SRMedarbejderobligation i selskab med èn ansat26-09-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.121.SRUdenlandske investeringsforeninger - opgørelse af minimumsudlodning19-12-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.119.SRAktier - næring19-12-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.117.SRSamfinansieret forskningsprojekt - fradrag23-01-07Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.106.SRAktier - generationsskifte - pengetankregelen21-11-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaverBindende svar
SKM2007.93.SRMoms - salg af kursusvirksomhed - momspligtig ydelse23-01-07MomspligtBindende svar
SKM2007.77.SRSalg i en ekspropriationssituation23-01-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.76.SRMedarbejderaktier - ledende medarbejdere23-01-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.71.SRSundhedsforsikring - økonomiske vilkår23-01-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.70.SRAndelsboligforening - salg ejendom - avance23-01-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.69.SRRette indkomstmodtager - konsulentydelser23-01-07Virksomheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.68.SRSalg af jordareal til selskab var ikke fritaget for beskatning23-01-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering + SalgBindende svar
SKM2007.67.SRSalg i ekspropriation26-09-06Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.66.SRMomsfritagelse for erhvervsmæssige forsendelser af ringe værdi23-01-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.65.SRAnvendelse af underskud ved fusion mellem moder- og datterselskab21-11-06SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.63.SRUdredning af sygdomme hos langtidssygemeldte medarbejdere19-12-06Virksomheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.62.SRSalg i ekspropriationssituation23-01-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.60.SRByggeri for egen regning - pålægsmoms23-01-07ByggeriBindende svar
SKM2007.58.SRForældresalg26-09-06Salg + Arv og gaver + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.52.SRSkattefri kompensation for opsigelse af privat lejemål22-08-06Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.47.SRPræmie til boliglånsforsikring20-06-06Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.43.SRSalg i ekspropriationssituation26-09-06Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.40.SRAfståelse af brandtomt19-12-06Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.39.SRAfståelse af lejlighed uden bopælspligt19-12-06Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.36.SRDansk beskatning efter overførsel af aktiver fra dansk selskabs faste driftssted i udlandet til dansk hovedkontor19-12-06Ophør af virksomhed + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.30.SRAndelsboligforenings salg af loftetage var delafståelse24-10-06Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.26.SRBetingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven ikke opfyldt19-12-06Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.21.SRSkattefritagelse efter ligningslovens § 7 E, stk. 226-09-06VirksomhederBindende svar
SKM2007.20.SRGebyr for indkaldelse til syn skal medregnes i momsgrundlaget19-12-06MomsgrundlagBindende svar
SKM2007.17.SRMoms - handelsskoles udlejning af PC'ere til eleverne anset som momsfri leverance i nær tilknytning til undervisningen19-12-06MomspligtBindende svar
SKM2007.16.SRMoms - fællessekretariat dannet af 4 fagforeninger momsfritaget som sammenslutning efter § 13, stk. 1, nr. 2019-12-06Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.14.SREkspropriation - Salg i en ekspropriationssituation19-12-06Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.13.SREkspropriation - Salg i en ekspropriationssituation19-12-06Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.12.SREkspropriation - Salg i en ekspropriationssituation19-12-06Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.8.SRAfståelse af jordareal fritaget for beskatning16-05-06Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.7.SRFjernvarmecentral ændrer vedtægter, navn og hæftelse men ikke skatteretlig karakter21-11-06Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.6.SRSelskabsskattelovens § 35 O, stk. 7 kunne ikke anvendes i forbindelse med overdragelsen af et el-producerende kraftvarmeværk til et fjernvarmeværk21-11-06SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.4.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår21-11-06Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2007.1.SROphørspension - bortforpagtning19-12-06Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar