SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.889.ØLRFri bil - hovedanpartshaver - forlænget ligningsfrist - domstolsprøvelse18-12-13Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.878.ØLRStraffesag - skattesvig - honorarindtægter fra Guernsey - udmåling af tillægsbøde - medvirken til opklaring12-12-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.876.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb - 40.000 euro12-12-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.875.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel med prøveplader - bil tilhørende bror - sammenhæng til tidligere straffe - ikke ligeartet kriminalitet12-12-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.874.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb - 61.000 euro12-12-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.873.ØLRAfgiftspligt - øl- og vinafgiftsloven - ginseng tonikum11-12-13Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.871.ØLRFraflytningsbeskatning - aktier - henstandssaldo - hovedaktionærnedslag11-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.865.ØLRKonkursbegæring - klarhedskriteriet - krav til fordringen - restanceopgørelse09-12-13Betalingsstandsning og konkursKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.863.ØLRUdlæg - kontant beholdning - passagersæde i bil - formodningsregel09-12-13UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.858.ØLRTilskud datterselskab - fradrag - tab på fordring06-12-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.847.ØLREjendomsvurdering - fordeling nedslag - grundværdi eller bygningsværdi - sagsbehandlingen02-12-13EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.832.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - tilståelsessag28-11-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.807.ØLRStraffesag - skattesvig - ikke selvangivet underholdsbidrag18-11-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.805.ØLRMoms af forudbetalinger - nægtelse af momsfradrag14-11-13Fradrag + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.788.ØLRRegistreringsafgift07-11-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.782.ØLRMoms- og afgiftstilsvar - skønsmæssig fastsættelse06-11-13Generelt om punktafgifter + Fradrag + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.775.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - regnskabskrav ej opfyldt - virksomhedsordningen05-11-13Virksomheder + Momsgrundlag + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.751.ØLRFormalia - partshøring - forskerskatteordningen - vederlagskrav29-10-13Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.745.ØLRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - rejsebureauvirksomhed28-10-13VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.744.ØLRSkønsmæssig ansættelse - virksomhedsoverskud - negativt privatforbrug - biludlejning28-10-13Virksomheder + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.741.ØLRUdenlandsk fond - selvstændig skattesubjekt28-10-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.739.ØLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom - reaktionsfrist25-10-13VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.737.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - private udgifter24-10-13VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.727.ØLRKommanditister - opgørelse af fradragskonto15-10-13Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.696.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse regnskabsgrundlag - indsættelser på privat konto02-10-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.671.ØLRFri bil - gulpladebil - specialindrettet - luksuriøs præg - administrative opgaver24-09-13Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.670.ØLRSkønsmæssig ansættelse - taxavirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - sorte lønninger24-09-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.667.ØLRStraffesag - registreringsafgift - afgiftsfritagelse på falsk grundlag - ulovlig brug af prøveplader23-09-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.662.ØLRStraffesag - registreringsafgift - importerede biler - fiktive fakturaer19-09-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.655.ØLRStraffesag - momssvig - salg af erhvervslejligheder - hovedaktionær, direktør og daglig leder18-09-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.651.ØLRFraflytningsbeskatning - aktier - hovedaktionærnedslag - proces - værneting13-09-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.647.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - indsætninger på bankkonti - taksation12-09-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.635.ØLRStraffesag - momssvig - manglende indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - handelsselskab12-09-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.632.ØLRSkønsmæssig ansættelse - moms - kiosk11-09-13MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.631.ØLRStraffesag - lønmodtager - bonusudbetaling - grov uagtsomhed - erstatningsansvar for unddragne skatter11-09-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.620.ØLRInddrivelse - transporterklæring - provenufordeling09-09-13UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.613.ØLRSkønsmæssig ansættelse - rette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto05-09-13Personlig indkomst + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.578.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel i svensk indregistreret bil - bopæl - betinget fængselsstraf27-08-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.570.ØLREjendomsavance - landbrugsejendom - stuehusreglen - sammenlægning af ejendomme - ikke selvstændig stuehusværdi26-08-13EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.568.ØLRRegistreringsafgift - værdiansættelse - import - nyere brugt køretøj - inhabilitet26-08-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.565.ØLRUdeholdt indkomst - lønadministration - indsættelser på bankkonto - rådighed over pengebeløb - manglende objektiv dokumentation20-08-13Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.559.ØLRStraffesag - smugleri - cigaretter - tredjegangsovertrædelse13-08-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.557.ØLRDriftsomkostninger - bonus - rådgiverudgifter - salg af selskab12-08-13Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.556.ØLRSkønsmæssig ansættelse af momstilsvar12-08-13MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.555.ØLREjendomsavance - næring - påbegyndelse af virksomhed12-08-13EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.553.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - formidling af arbejdskraft - rengøring08-08-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.552.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stisystem - skøn08-08-13EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.551.ØLRStraffesag - unddragelse af moms, øl- og emballageafgift - påstand om forældelse - EU-regler06-08-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.549.ØLRKommanditanparter - afståelse - værdiansættelse - gæld06-08-13Personlig indkomst + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.543.ØLRSkattepligt - ophør - beboelseskrav - ophold - genanbringelse fortjeneste ejendomssalg06-08-13Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.542.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug - virksomhedsskatteloven05-08-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.539.ØLRFri bil - rådighed - opmagasinering05-08-13Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.538.ØLROvertagelse af eventualskattekrav - likvideret selskab - ny påstand05-08-13SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.537.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - hæftelse for A-skat m.v. - uregistreret virksomhed - rette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto02-08-13Personlig indkomst + Momsgrundlag + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.536.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - parkeringsareal02-08-13EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.535.ØLRSkønsmæssig ansættelse - goodwill - fordeling personlig virksomhed og selskab02-08-13Selskabsbeskatning + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.526.ØLRFri bil - gulpladebiler - formodningsregel - privat indkøb - kontrolaktion30-07-13Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.525.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - fejl i privatforbrugsberegning - skønsgrundlag30-07-13Personlig indkomst + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.517.ØLRMomspligt - udlån - privatbanetjenestemænd29-07-13MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.506.ØLRStraffesag - skattesvig - sort løn - naturalydelser - opsparing på "bog"11-07-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.491.ØLRMaskeret udlodning - udgifter i selskab - periodisering09-07-13Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.448.ØLRPræferencetoldbehandling - oprindelse - ASEAN-landene27-06-13OprindelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.430.ØLREjendomsskat - grundskyld - landbrugsejendom - grundskatteloft21-06-13EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.429.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb - samrejsende21-06-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.428.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - fjerdegangsovertrædelse - forevisning af købsbilag - rettighedsfrakendelse - næringsbrev21-06-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.427.ØLRStraffesag - lønmodtager - ikke selvangivet bonusudbetalinger - forsætlig skatteovertrædelse21-06-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.426.ØLRStraffesag - registreringsafgift - fiktive fakturaer - ansvarsfordeling20-06-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.424.ØLRStraffesag - registreringsafgift - svensk indregistreret bil - ophold i Danmark - færdselslovsovertrædelser20-06-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.415.ØLROmkostningsgodtgørelse - medholdsgrad - efterfølgende sagsbehandling17-06-13Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.414.ØLRAfvisning - anerkendelsespåstand - konkret tvist - indeholdelsespligt17-06-13Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.412.ØLRMoms- og skattefradrag nægtet - køb varebil - lydanlæg17-06-13Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.409.ØLRUdlæg - Porche - ejerforhold - selskab i Polen - rådighed17-06-13UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.408.ØLRForelæggelse - præjudicielle spørgsmål - EU-domstolen - toldkodeksens artikel 203 og 20417-06-13Forsendelse og transitering + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.407.ØLRUdlæg - indsigelse under udlægsforretning - underretning - opretholdelse af udlæg - fristoverskridelse17-06-13UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.403.ØLRVirksomhedsomdannelse - samtlige aktiver og passiver - skattepligtig - goodwill14-06-13Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.401.ØLRSkattepligtigt driftstilskud - EU forskelsbehandling13-06-13Transfer pricing + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.397.ØLRUdbyttebeskatning - hovedaktionær - bolig - tidligere ægtefælle12-06-13Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.394.ØLRFuld skattepligt - fraflytning til Spanien - bolig til rådighed11-06-13Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.391.ØLRBeskatning af læge - arbejde i Norge - subsidiær beskatningsret - praksis11-06-13Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.390.ØLRIndkomstforhøjelse - hævet beløb på selskabs driftskonto - tidligere hovedanpartshaver - ugyldighedsindsigelse11-06-13Når man vil klage + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.389.ØLRGave - bror - svigerinde - veksling - skiftende forklaringer - rådighed over pengebeløb11-06-13Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.384.ØLRFond - udgift - formueforvaltning - administrationsbidrag - interesseforbundne parter - skøn10-06-13Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.374.ØLRForening - godkendelse - gavemodtager06-06-13Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.366.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - forevisning af købsfakturaer - 2. gangs overtrædelse - beskedne beløbsstørrelser - kumulation30-05-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.358.ØLRUdlæg - guldsmykker - ejerforhold - ægtefælle28-05-13UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.357.ØLRStraffesag - lønmodtager - delvist selvangivet bonusudbetalinger - grov uagtsomhed28-05-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.352.ØLRForelæggelse EU-Domstolen - 6. momsdirektiv - virksomhedsoverdragelse - økonomisk virksomhed - levering mod vederlag27-05-13MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.350.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel i udenlandsk registreret bil27-05-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.344.ØLRRette indkomstmodtager - vederlag for servicering af tankstation - selskabsindkomst eller personindkomst27-05-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.343.ØLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktion på årsopgørelse - reaktionsfrist27-05-13Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.335.ØLRStraffesag - registreringsafgift - parallelimporterede luksusbiler - fiktive fakturaer23-05-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.334.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivningen - forevisning af regnskabsmateriale - 4. gangs overtrædelse23-05-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.331.ØLRStraffesag - registreringsafgift - uindregistreret bil - kørsel med prøvenummerplader23-05-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.328.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb - EU-retten23-05-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.314.ØLRRegistreringspligt - køretøj - bopæl21-05-13Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.306.ØLRStraffesag - registreringsafgift - prøveplader - svensk nummerplade21-05-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.305.ØLRStraffesag - registreringsafgift - motorcykel - indregistreret i Sverige - centrum for livsinteresser21-05-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.288.ØLRPrøvelse af pantefogedudlæg - forældelse - modregning14-05-13UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.287.ØLRStraffesag - udeholdt omsætning - momssvig - indeholdelse af A-skat m.v. - firma i England14-05-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.286.ØLRStraffesag - kiosksag - kælderlokale - colalovgivning14-05-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.285.ØLRStraffesag - hovedanpartshaver og direktør - mandskabsudleje - sorte lønninger - underslæb14-05-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.284.ØLRStraffesag - skrot - skattesvig - momssvig - forældelse14-05-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.283.ØLRStraffesag - kiosksag - frakendelse af næringsbrev - strafudmåling - fjerdegangsovertrædelse14-05-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.280.ØLRRegistreringspligt - familiemæssig tilknytning - bopæl13-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.279.ØLRKulbrinteskat - beskatning af kursgevinster og renteindtægter13-05-13SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.266.ØLRTvangsauktion - fast ejendom - fællesbegæring af to kreditorer30-04-13TvangsauktionKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.200.ØLREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum22-03-13EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.186.ØLRForrentning af overskydende skat - renters rente - hjemmel12-03-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.185.ØLRStraffesag - udeholdt omsætning - sorte lønninger - udenlandsk arbejdskraft12-03-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.171.ØLRRette indkomstmodtager - konsulentydelser - hovedaktionær06-03-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.163.ØLRSkattefri rejsegodtgørelse - fast arbejdssted - berettigede forventninger01-03-13Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.149.ØLRInddrivelse - lønindeholdelse - betalingsevne - rådighedsbeløb25-02-13LønindeholdelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.146.ØLRArrest - uberettiget - erstatning21-02-13UdlægDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.132.ØLRAktieoptioner - køberetter - tegningsretter - ejerskab - differenceafregning18-02-13Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.131.ØLRStraffesag - momssvig - udeholdt omsætning - dokumentfalsk18-02-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.130.ØLRStraffesag - skattesvig - ejendomsavance - fiktive fakturaer18-02-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.127.ØLRMoms - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - inddragelse af nye spørgsmål18-02-13MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.121.ØLRSkønsmæssig ansættelse - usandsynligt lavt privatforbrug - usikkerhed om gældsposter - lempeligt skøn12-02-13Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.119.ØLREkstraordinær genoptagelse - skatteberegning12-02-13Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.118.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb12-02-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.100.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - virksomhed07-02-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.99.ØLRStraffesag - uregistreret virksomhed - momssvig - skattesvig - udeholdt omsætning07-02-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.97.ØLRForældelse af skattekrav - afbrydelse - udlæg - erkendelse07-02-13Udlæg + Afdragsordninger og henstand + ForældelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.93.ØLRStraffesag - smugleri - cigaretter05-02-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.92.ØLRStraffesag - momssvig - fiktive fakturaer05-02-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.90.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel i Danmark - svenske nummerplader - uddannelse05-02-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.66.ØLRStraffesag - manglende angivelse af moms - manglende indeholdelse af A-skat m.v.23-01-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.56.ØLRStraffesag - manglende momsangivelse - foreløbige fastsættelser - kompagnon21-01-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.34.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldlovgivningen - deklarering af kontantbeløb14-01-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.33.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb - anke afvist - ankefrist overskredet14-01-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.25.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel i Danmark - tyske stjålne nummerplader09-01-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.12.ØLRStraffesag - manglende indeholdelse af A-skat - ingen skattekort - østeuropæere08-01-13StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2013.2.ØLRStraffesag - urigtige og manglende momsangivelser - sagsbehandlingstid - menneskerettigheder03-01-13StrafDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter