SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2018.261.ØLREkstraordinær genoptagelse – anden medlemsstats beskatningsordning - exemptionmetoden07-06-18Udenlandsk indkomstDom
SKM2018.247.ØLRStraf – momssvig – dokumentfalsk – udmålingsanke – ikke dokumenteret lovligt forfald29-05-18StrafDom
SKM2018.245.ØLROpgørelse af genvundne afskrivninger – kommanditselskab – tvangsauktion24-04-18Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.244.ØLRKursgevinst – udøve en ejers - rådighed - værdiansættelse23-05-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.242.ØLRStraf – registreringsafgift - motorcykler22-05-18StrafDom
SKM2018.241.ØLRCreditlempelse - virksomhedsskatteordningen – samt negativ virksomhedsindkomst22-05-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + VirksomhederDom
SKM2018.230.ØLREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – deltager i kommanditselskab17-05-18Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.182.ØLRSkattepligt – fraflytning – ekstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – lempelse25-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.181.ØLRStraf – told - illegal – cigaretter – vandpibetobak - strafudmåling25-04-18StrafDom
SKM2018.179.ØLROpgørelse – afskrivningsgrundlaget - distributionsnet - vand- og spildevandselskaber.24-04-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.160.ØLRUdeholdt omsætning - forhøjelse af indkomst – uregelmæssigheder i forretningsførelse – skærpet bevisbyrde13-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.159.ØLRHovedaktionær – skattefri rejsegodtgørelse – fri bil13-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.154.ØLRUgyldighed – sponsorat – sportsklub – erhvervsmæssig udgift – frit fly12-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.135.ØLRSalær i straffesag – vedtaget administrativt bødeforelæg – nedsat bøde - betalingspligtig05-04-18StrafKendelse
SKM2018.132.ØLRØstre Landsret skulle under hovedforhandlingen ikke tiltrædes af sagkyndige medlemmer.04-04-18SelskabsbeskatningKendelse
SKM2018.96.ØLROmstrukturering – tilførsel af aktiver – skatteundgåelse07-03-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.91.ØLRAfskrivningsgrundlaget - distributionsnet - vand- og spildevandselskaber.28-02-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.65.ØLRIndsætninger på konto - direktør og medindehaver - skiftende forklaringer - løn - eller aktieindkomst - nye anbringender12-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.56.ØLREkstraordinær skatteansættelse - reele ejer - aktieavancebeskatning08-02-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.55.ØLRTonnageskat - forretningsmæssig drift - sagsomkostninger i indbringersag08-02-18TonnageskatDom
SKM2018.50.ØLRHovedaktionærs mellemregning med selskab beskattet som løn – forklaring om fejlagtig bogføring ej støttet af objektive kendsgerninger02-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.37.ØLRStraf - svig med moms- og chokoladeafgift - reel leder af flere virksomheder i andres navn19-01-18StrafDom
SKM2018.14.ØLRKontantbeløb - lån - betydning af privatforbrugsberegning09-01-18Personlig indkomstDom
SKM2018.3.ØLRFradrag for rejseudgifter - midlertidig ansættelse - muligt at overnatte på sædvanlig bopæl02-01-18Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.2.ØLRForældelse af skatte- og afgiftskrav - skrivefejl i afgørelsesresumeet - lønindeholdelse på baggrund af momsgæld02-01-18ForældelseDom