Dato for offentliggørelse
20 Dec 2016 13:39
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (7.1)
Der er ingen version 7.0

I afsnit 0. Nyhedsbrev er der disse overskrifter:
Kort og godt - de væsentligste ting at huske om forskellen på indberetning til 2016 og 2017

Frister for indberetning til eIndkomst, når indberetningen skal have virkning på medarbejderens 2016-årsopgørelse fra SKAT:

Sådan kan du få besked, når der er nyheder om eIndkomst

I afsnit 8.2. er der tilføjet ekstra beskrivelser for de nye pensionsfelter 147 og 148. Det er for felt 200 nævnt, at feltet indtil videre kan indberettes for perioder til og med juni 2017.

Hvad var nyt i forrige version (6.9):

Ændringerne i version 6.9 henvender sig udelukkende til offentlige myndigheder

I afsnit 8.2., felt 13 er indtægtsarten for udbetaling af ydelser efter § 120 i lov om social service ændret fra 105 til 106, jf. aftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Udbetaling efter § 42 i lov om social service er uændret indtægtsart 105.

Ændringen fra indtægtsart 105 til 106 er også ajourført i den del af nyhedsbrevet, der udelukkende henvender sig til kommuner.

Der er indsat nyt afsnit 8.9. Ydelsesrefusion. Afsnittet er udelukkende til brug for offentlige virksomheder.

 

Spørgsmål til vejledningen, bedes stilet til eindkomst.proces@skat.dk

ISBN-nummer
978-87-417-0006-9