Dato for offentliggørelse
27 Jun 2019 09:12
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (10.2)

I afsnit 0. Nyhedsbrev er der indsat 2 afsnit om fremtidig beskatning og indberetning, når feriepenge beskattes ved udbetaling til medarbejderen i forbindelse med ferieafholdelse. Herunder også nye regler for brug af fradrag ved beskatning af feriepenge.

Afsnit 8.2 er udvidet med felt 47 OP-bidrag, der fra 1.1.2020 skal indberettes af udbetalere af en række offentlige ydelser.

Afsnit 8.3 er omstruktureret. Der er samtidig i afsnit 8.3.6. sket en opsplitning i feriekasser og administrative feriepengeudbetalere og indsat en forklaring på, hvad forskellen, rent indberetnings- og beskatningsmæssigt, er på de to typer feriepengeudbetalere.

Afsnit 8.6 er udvidet med felt 37 Offentlige tilskud og refusioner, der fra 1.1.2020 skal indberettes af kommuner, Udbetaling Danmark og Uddannelses- og Forskningsministeriet og felt 98 Tilbagebetalt kontanthjælp mv., der indberettes af kommuner.

Hvad var nyt i forrige version (10.1 - der var ingen version 10.0):

Der er indsat Nyt om systemet og Mere om den nye ferielov i afsnit 0. Nyhedsbrev.

Der er indsat nyt afsnit 18. Dynamisk indberetningsformat, med vejledning til, hvordan man opbygger regneark og CSV-filer til indberetning via filupload. Løsningen implementeres i eIndkomst den 23. maj 2019.

ISBN-nummer
978-87-417-0517-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter