Dato for offentliggørelse
07 Sep 2010 09:39
Serienummer
E nr.188
Resumé
Denne pjece fortæller kort, hvordan alternative behandlere og andre sundhedspersoner skal opgøre deres moms og /eller lønsumsafgift og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at være momsfritaget.
Hvad er nyt?
Denne pjece er ny.
ISBN-nummer
978-87-7059-921-4
Pdf-udgave
Alternative_behandlere_A5.pdf

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter