Dato for offentliggørelse
06 May 2010 13:01
Serienummer
E nr. 176
Resumé

Denne vejledning beskriver kort en række områder, hvor der erfaringsmæssigt ofte opstår tvivl om beskatningsreglerne. Det gælder skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, fortrykt befordringsfradrag og personalegoder. 

Hvad er nyt?
Denne vejledning er ajourført med de nye regler pr. 1.1 2010 (skattereformen)
ISBN-nummer
978-87-7059-841-5