Blanketnummer
49.021
Formål med og beskrivelse af blanketten

Ved indestående på konto i pengeinstitut mv. i udlandet, skal der afgives en erklæring for hver konto man har, eller har andel i.

 

Pdf-udgave

Hent blanket  49.021 

Link til vejledning

Henvendelse rettes til
72 22 18 18 eller personlig henvendelse til kommunens borgerservice eller skattecentrene