Dato for offentliggørelse
23 Oct 2009 13:30
Serienummer
E nr. 22
Resumé
Vejledningen er ikke opdateret, og det er kun muligt at se tidligere versioner af vejledningen.
Hvis du har spørgsmål om moms af ydelser, kan du enten kontakte os på tlf. 72 22 18 18 eller finde information i Momsvejledningen - Levering af ydelser (en vejledning til skatterådgivere).
Hvad er nyt?

De tidligere versioner af vejledningen er ikke opdaterede og kan derfor indeholde oplysninger om fx beløbssatser, frister eller regler, som ikke længere er gældende. Se tidligere versioner af vejledningen.

Bemærk desuden, at de tidligere versioner af vejledningen ikke er opdaterede med de nye momsregler (Momspakken), der træder i kraft den 1. januar 2010. Se i stedet nyhedsbrevet, der beskriver de Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.)

 

ISBN-nummer
978-87-7059-718-0

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter