Dato for offentliggørelse
26 May 2005 10:25
Serienummer
E nr. 22
Resumé
Vejledningen henvender sig til danske virksomheder, der sælger, køber eller formidler ydelser over landegrænserne. Vejledningen indeholder reglerne for, hvornår der skal beregnes dansk moms af ydelser, og om det er køber eller sælger, der skal beregne momsen. Reglerne i vejledningen gælder både for momsregistrerede og ikke-momsregistrerede virksomheder. Vejledningen er ment som et opslagsværk. Det er med andre ord ikke hensigten, at du skal læse den i sin helhed.
Hvad er nyt?
I forhold til version 1.1 er der foretaget to ændringer. En i afsnittet "Fakturaens indhold" under "Fakturakrav" og en i afsnittet "Hvad betragtes som ydelser, der vedrører fast ejendom?" under "Ydelser der vedører fast ejendom". Der er ikke foretaget andre ændringer.
Pdf-udgave
Enr_22_ver1_2.pdf